Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 23 april 2017

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/04/2017 pub. 10/05/2017 numac 2017011818 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2007 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van parenterale voeding voor ambulante niet in het ziekenhuis opgenomen rechthebbenden type koninklijk besluit prom. 23/04/2017 pub. 08/05/2017 numac 2017011856 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2017 aan de Internationale Scheldecommissie in het kader van het Internationale Scheldeverdrag type koninklijk besluit prom. 23/04/2017 pub. 08/05/2017 numac 2017011858 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2017 aan de Internationale Maascommissie, in het kader van het Internationale Maasverdrag type koninklijk besluit prom. 23/04/2017 pub. 08/05/2017 numac 2017011859 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2017 aan het secretariaat van het Bonn Agreement, in het kader van de overeenkomst inzake samenwerking bij het bestrijden van de verontreiniging van de Noordzee door olie en andere schadelijke stoffen type koninklijk besluit prom. 23/04/2017 pub. 10/05/2017 numac 2017011857 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende verbod van aflevering van magistrale bereidingen voor cutaan menselijk gebruik met een concentratie aan testosteron hoger dan 2,5 % type koninklijk besluit prom. 23/04/2017 pub. 08/05/2017 numac 2017011862 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2017 aan de OSPAR Commissie, in het kader van het Verdrag inzake de bescherming van het marien milieu van de Noordoostelijke Atlantische Oceaan type koninklijk besluit prom. 23/04/2017 pub. 08/05/2017 numac 2017011863 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2017 aan het bijzonder trustfonds van het UNEP, in het kader van de overeenkomst inzake de instandhouding van kleine walvisachtigen in de Oostzee en in de Noordzee type koninklijk besluit prom. 23/04/2017 pub. 18/05/2017 numac 2017011998 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de verzameling en de bewaring van en de toegang tot de gegevens in verband met de herkomst van de geadopteerde type koninklijk besluit prom. 23/04/2017 pub. 25/09/2017 numac 2017020514 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden type koninklijk besluit prom. 23/04/2017 pub. 25/09/2017 numac 2017020549 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden type koninklijk besluit prom. 23/04/2017 pub. 25/09/2017 numac 2017020554 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden type koninklijk besluit prom. 23/04/2017 pub. 15/05/2017 numac 2017030301 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot het bepalen, bij het autonoom overheidsbedrijf Belgocontrol, van de voorwaarden tot toekenning van een disponibiliteit met wachtgeld en een verlof voorafgaand aan het pensioen met wachtgeld type koninklijk besluit prom. 23/04/2017 pub. 27/04/2017 numac 2017040299 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van de bedragen bedoeld in het koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer type koninklijk besluit prom. 23/04/2017 pub. 12/09/2017 numac 2017040671 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot goedkeuring van het Reglement betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de nationale orden aan operationeel personeel van de hulpverleningszones type koninklijk besluit prom. 23/04/2017 pub. 03/05/2017 numac 2017201855 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot machtiging om de eretitel van rechter in sociale zaken te voeren type koninklijk besluit prom. 23/04/2017 pub. 12/10/2018 numac 2018013581 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van de bedragen bedoeld in het koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 23/04/2017 pub. 10/10/2019 numac 2019014785 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot goedkeuring van het Reglement betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de nationale orden aan operationeel personeel van de hulpverleningszones. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 23/04/2017 pub. 28/11/2019 numac 2019042503 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de verzameling en de bewaring van en de toegang tot de gegevens in verband met de herkomst van de geadopteerde. - Officieuze coördinatie in het Duits

erratum

type erratum prom. 23/04/2017 pub. 15/06/2017 numac 2017012337 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot het bepalen, bij het autonoom overheidsbedrijf Belgocontrol, van de voorwaarden tot toekenning van een disponibiliteit met wachtgeld en een verlof voorafgaand aan het pensioen met wachtgeld. - Erratum
^