Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 15 december 2016

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 15/12/2016 pub. 20/04/2017 numac 2017201785 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 19 februari 2015 tot aanwijzing van inspecteurs met toepassing van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/12/2016 pub. 21/12/2016 numac 2016022484 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 15/12/2016 pub. 27/12/2016 numac 2016031848 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot delegatie van de bevoegdheid voorzien in artikel 1 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 december 2016 tot aanwijzing van de bevoegde ambtenaren in het kader van de premie ten bate van personen die houder zijn van een zakelijk recht op een onroerend goed gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waarin zij en hun gezin gedomicilieerd zijn type ministerieel besluit prom. 15/12/2016 pub. 24/01/2017 numac 2016031880 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de toekenning aan de vennootschap RWE Supply and Trading GmbH van een leveringsvergunning voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 15/12/2016 pub. 28/12/2016 numac 2016036682 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende voor de dagverzorgingscentra de vastlegging van bevolkingsprojecties als vermeld in artikel 2 in het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers type ministerieel besluit prom. 15/12/2016 pub. 06/02/2017 numac 2017010356 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de raad van bestuur van de « Haute Ecole Robert Schuman » type ministerieel besluit prom. 15/12/2016 pub. 03/02/2017 numac 2017010355 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanwijzing van leden van de Pedagogische raad van de Haute Ecole Albert Jacquard type ministerieel besluit prom. 15/12/2016 pub. 19/04/2017 numac 2017011611 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van "LA M.A.I.S." VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 15/12/2016 pub. 19/04/2017 numac 2017011609 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van CENTRE DE FORMATION BONNEVIE VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 15/12/2016 pub. 19/04/2017 numac 2017011610 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van EPI ST.GILLES VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 15/12/2016 pub. 19/04/2017 numac 2017011608 bron brussels hoofdstedelijk gewest 15 DECEMBER 2016 - Ministerieel besluit houdende de erkenning van JETSE VOEDSELHULP VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 15/12/2016 pub. 19/04/2017 numac 2017011612 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van LES NOUVEAUX DISPARUS VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 15/12/2016 pub. 19/04/2017 numac 2017011613 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van CVBA SO CASANOVO als inschakelingsonderneming type ministerieel besluit prom. 15/12/2016 pub. 19/04/2017 numac 2017011615 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van 8INFINI CVBA SO als inschakelingsonderneming type ministerieel besluit prom. 15/12/2016 pub. 19/04/2017 numac 2017011614 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van GROEP INTRO VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 15/12/2016 pub. 19/04/2017 numac 2017011617 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van AMPHORA VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 15/12/2016 pub. 19/04/2017 numac 2017011618 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van BOUILLON DE CULTURES VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 15/12/2016 pub. 19/04/2017 numac 2017011616 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van SINEO EVERE CVBA SO als inschakelingsonderneming type ministerieel besluit prom. 15/12/2016 pub. 19/04/2017 numac 2017011619 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van FORMATION - EMPLOI - TREMPLIN VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 15/12/2016 pub. 19/04/2017 numac 2017011640 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van REGIE DE QUARTIER VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 15/12/2016 pub. 19/04/2017 numac 2017011642 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van ROCK THE CITY VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 15/12/2016 pub. 19/04/2017 numac 2017011641 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van SOINS CHEZ SOI VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 15/12/2016 pub. 17/01/2017 numac 2017200147 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de tegemoetkoming als waarborg door het betaalorgaan tijdens uitzonderlijke gebeurtenissen type ministerieel besluit prom. 15/12/2016 pub. 17/01/2017 numac 2017200150 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot vaststelling van een steun om de melkproductie te reduceren en tot vaststelling van een buitengewone aanpassingssteun voor melkproducenten en landbouwers in andere veehouderijsectoren

decreet

type decreet prom. 15/12/2016 pub. 04/01/2017 numac 2016206400 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot omzetting van Richtlijn 2015/2376 van de Raad van 8 december 2015 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied (1) type decreet prom. 15/12/2016 pub. 26/01/2017 numac 2017020108 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet betreffende de integratie van de handicapdimensie in de beleidslijnen van de FranseGemeenschapscommissie type decreet prom. 15/12/2016 pub. 31/01/2017 numac 2017200501 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende de tweede wijziging van het decreet van 17 december 2015 houdende de begroting van de ontvangsten en de algemene begroting van de uitgaven van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016 type decreet prom. 15/12/2016 pub. 30/01/2017 numac 2017200503 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende de derde wijziging van het decreet van 11 december 2014 houdende de begroting van de ontvangsten en de algemene begroting van de uitgaven van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 type decreet prom. 15/12/2016 pub. 30/01/2017 numac 2017200504 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap 15 DECEMBER 2016 - Decreet houdende eindregeling van de begroting van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 type decreet prom. 15/12/2016 pub. 31/01/2017 numac 2017200502 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende de begroting van de ontvangsten en de algemene begroting van de uitgaven van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 15/12/2016 pub. 11/01/2017 numac 2016029637 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2016/1764 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot toekenning aan het Belgische Rode Kruis van de toelating een liberaliteit te aanvaarden

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/12/2016 pub. 23/12/2016 numac 2016031849 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de bevoegde ambtenaren in het kader van de premie ten bate van personen die houder zijn van een zakelijk recht op een onroerend goed gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waarin zij en hun gezin gedomicilieerd zijn type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/12/2016 pub. 23/12/2016 numac 2016031850 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de oprichting van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/12/2016 pub. 30/01/2017 numac 2016031866 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van de besluiten tot aanwijzing van de natuur- en bosreservaten met betrekking tot het Zoniënwoud in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/12/2016 pub. 26/01/2017 numac 2016031869 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 27 april 1992 van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve dat aan de Zavelenberg te Sint-Agatha-Berchem het statuut toekent van gewestelijk natuurreservaat type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/12/2016 pub. 12/01/2017 numac 2016031868 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 30 oktober 2009 betreffende bepaalde antennes die elektromagnetische golven uitzenden en van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 maart 1999 tot vaststelling van de ingedeelde inrichtingen van klasse IB, IC, ID, II en III in toepassing van artikel 4 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/12/2016 pub. 30/01/2017 numac 2016031867 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van de besluiten tot aanwijzing van de natuur- en bosreservaten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 15/12/2016 pub. 23/12/2016 numac 2016206354 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot opheffing van de verplichting om in orde met het betalen van zijn bijdragen bij een sociale verzekeringskas verklaard te worden in de steunregelingen voor ontwikkeling en investering in de landbouwsector en in de gebieden met natuurlijke beperkingen type besluit van de waalse regering prom. 15/12/2016 pub. 27/12/2016 numac 2016206355 bron waalse overheidsdienst Bekendmaking overeenkomstig artikel 3, § 1, van het besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 20 oktober 2016 tot beperking van de pachtprijzen vanaf 1 januari 2017 type besluit van de waalse regering prom. 15/12/2016 pub. 02/01/2017 numac 2016206358 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de personeelsleden belast met de controle op de inrichtingen voor de huisvesting en de opvang van bejaarde personen type besluit van de waalse regering prom. 15/12/2016 pub. 02/01/2017 numac 2016206357 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter en de leden van de Adviescommissie inzake de beroepen type besluit van de waalse regering prom. 15/12/2016 pub. 02/01/2017 numac 2016206489 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de sterilisatie van huiskatten

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/12/2016 pub. 25/01/2017 numac 2017010178 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ter goedkeuring van het beheerplan van de Zavelenberg type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/12/2016 pub. 02/02/2017 numac 2017010309 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een bijzondere subsidie van 912.015,00 € aan de negentien gemeenten van het Brussels Gewest in toepassing van de ordonnantie van 13 februari 2003 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/12/2016 pub. 09/02/2017 numac 2017010566 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende bijzondere bepalingen met betrekking tot het administratieve statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van federale overheidsdiensten en instellingen van openbaar nut die overgeheveld worden naar de diensten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/12/2016 pub. 08/02/2017 numac 2017010567 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende bijzondere bepalingen met betrekking tot het administratieve statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van federale overheidsdiensten en instellingen van openbaar nut die overgeheveld worden naar de instellingen van openbaar nut van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/12/2016 pub. 09/02/2017 numac 2017010568 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende bijzondere bepalingen met betrekking tot de rechtspositie en de bezoldigingsregeling van de contractuele personeelsleden van federale overheidsdiensten en de instellingen van openbaar nut die overgeheveld worden naar de diensten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en naar de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/12/2016 pub. 03/04/2017 numac 2017030182 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 20 juli 2016 tot toekenning van toelagen aan de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de projecten van gemeentelijke sportinfrastructuur. - Begroting 2016

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 15/12/2016 pub. 23/01/2017 numac 2017070001 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2014 tot uitvoering van het decreet van 28 november 2013 betreffende de energieprestaties van gebouwen type besluit van de waalse regering prom. 15/12/2016 pub. 17/01/2017 numac 2017200145 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van een steun aan de landbouwbedrijven om het hoofd te bieden aan de daling van de prijzen van de landbouwproducten of aan uitzonderlijke evenementen en een steun voor de verwerking en de afzet van landbouwproducten type besluit van de waalse regering prom. 15/12/2016 pub. 30/01/2017 numac 2017200405 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 10 juli 2013 betreffende de centra voor socioprofessionele inschakeling

erratum

type erratum prom. 15/12/2016 pub. 16/03/2017 numac 2017010843 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 30 oktober 2009 betreffende bepaalde antennes die elektromagnetische golven uitzenden en van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 maart 1999 tot vaststelling van de ingedeelde inrichtingen van klasse IB, IC, ID, II en III in toepassing van artikel 4 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen. - Erratum
^