Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 9 december 2016

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 09/12/2016 pub. 17/01/2017 numac 2017020037 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Beslissing van het Comité, bedoeld in artikel 5 van de wet van 1 april 2007 betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme, betreffende de erkenning als terrorisme van de aanslag in Nice op 14 juli 2016 type wet prom. 09/12/2016 pub. 17/01/2017 numac 2017020063 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Beslissing van het Comité, bedoeld in artikel 5 van de wet van 1 april 2007 betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme, betreffende de erkenning als terrorisme van de aanslag in Charleroi op 6 augustus 2016

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/12/2016 pub. 22/12/2016 numac 2016036643 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende actualisatie van de huidige bandingfactoren en vastlegging van de bandingfactoren van groenestroomcertificaten en warmte-krachtcertificaten voor projecten met een startdatum vanaf 2017 type ministerieel besluit prom. 09/12/2016 pub. 21/02/2017 numac 2017010702 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot hernieuwing van de erkenning van de « Association des Ateliers d'Accueil, d'Ecole et de Production Audiovisuelle » als representatieve gebruikersorganisatie

decreet

type decreet prom. 09/12/2016 pub. 17/01/2017 numac 2016036771 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de tijdelijke werkervaring, het regelen van stages en diverse bepalingen in het kader van de zesde staatshervorming type decreet prom. 09/12/2016 pub. 24/01/2017 numac 2017030020 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van diverse decreten, wat de optimalisatie van de organisatie en de rechtspleging van de Vlaamse bestuursrechtcolleges betreft

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 09/12/2016 pub. 23/12/2016 numac 2016036668 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van stages bij multilaterale organisaties type besluit van de vlaamse regering prom. 09/12/2016 pub. 26/01/2017 numac 2017010081 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 09/12/2016 pub. 27/01/2017 numac 2017010315 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 4 april 2014 houdende de uitwisseling van informatie over een inname van het openbaar domein in het Vlaamse Gewest type besluit van de vlaamse regering prom. 09/12/2016 pub. 24/02/2017 numac 2017010840 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het bedrag ter financiering van de creatie van bijkomende tewerkstelling, bepaald in de akkoorden van 25 februari 2011 en 24 oktober 2012 die zijn ondertekend door de Federale Regering en de representatieve organisaties van werkgevers en werknemers van de federale gezondheidssectoren voor de sector van de ambulante revalidatiecentra en van de openbare psychiatrische verzorgingstehuizen voor het kalenderjaar 2016 type besluit van de vlaamse regering prom. 09/12/2016 pub. 19/01/2017 numac 2017030071 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het planprogramma Stiemerbeekvallei type besluit van de vlaamse regering prom. 09/12/2016 pub. 19/01/2017 numac 2017030084 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende bepaling van het bedrag van de vergoedingen en de vergoedingen voor reis- en verblijfsonkosten die aan de leden van de beoordelingscommissie, vermeld in artikel 9 van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 2014 betreffende de stimuleringsregeling voor de audiovisuele sector, vermeld in artikel 184/1 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, worden toegekend
^