Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 7 november 2016

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/11/2016 pub. 23/11/2016 numac 2016000715 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de verdeling van de toelage toegekend aan de gemeenten met een open centrum voor de opvang van asielzoekers op hun grondgebied in 2015 type ministerieel besluit prom. 07/11/2016 pub. 28/11/2016 numac 2016003403 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Ministerieel besluit houdende aanstelling van een plaatsvervangend Regeringscommissaris van Begroting bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening type ministerieel besluit prom. 07/11/2016 pub. 28/11/2016 numac 2016003402 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Ministerieel besluit houdende ontslag van gemachtigde van de Minister van Financiën bij de Bijzondere verrekenkas voor gezinsvergoedingen ten bate van de arbeiders der ondernemingen voor binnenscheepvaart type ministerieel besluit prom. 07/11/2016 pub. 24/11/2016 numac 2016018372 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit houdende benoeming van corresponderende leden van de Farmacopeecommissie type ministerieel besluit prom. 07/11/2016 pub. 01/12/2016 numac 2016024261 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vervanging van een effectief lid van de raad van bestuur van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg type ministerieel besluit prom. 07/11/2016 pub. 15/12/2016 numac 2016024271 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van directeurs Medische Hulpverlening type ministerieel besluit prom. 07/11/2016 pub. 28/11/2016 numac 2016031764 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen

decreet

type decreet prom. 07/11/2016 pub. 07/12/2016 numac 2016205975 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Staat Israël, gedaan te Jeruzalem op 24 maart 2014 type decreet prom. 07/11/2016 pub. 09/12/2016 numac 2016205994 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot harmonisatie van de rechtsgronden van de adviesorganen in hun relaties met het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap
^