Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 25 september 2016

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 25/09/2016 pub. 10/10/2016 numac 2016003353 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016 bestemd tot het dekken van gerechtskosten en schadevergoedingen, achterstallige premies voor competentieontwikkeling, cybersecurity, investeringen in Defensie en andere diverse uitgaven type koninklijk besluit prom. 25/09/2016 pub. 10/10/2016 numac 2016009504 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 juni 2015 tot vaststelling van de procedure voor indiensthouding van sommige personeelsleden van de Rechterlijke Orde na 65 jaar type koninklijk besluit prom. 25/09/2016 pub. 30/09/2016 numac 2016014280 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de geverifieerde bruto massa van gevulde containers type koninklijk besluit prom. 25/09/2016 pub. 10/10/2016 numac 2016015117 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende het beheer van het centraal register van testamenten en het centraal register van huwelijksovereenkomsten type koninklijk besluit prom. 25/09/2016 pub. 20/10/2016 numac 2016022400 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco√∂rdineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 25/09/2016 pub. 20/10/2016 numac 2016022401 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 11, §§ 1, 2 en 4, 14, a), 16, § 5, 20, §§ 1, c), en 2, A en C, en 25, § 4, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 25/09/2016 pub. 18/10/2016 numac 2016024201 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende vernis en deklagen die bestemd zijn om in aanraking te worden gebracht met voedingsmiddelen
^