Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 12 september 2016

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/09/2016 pub. 04/11/2016 numac 2016014316 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit betreffende de bescherming van de wrakkensite op de Buiten Ratel Zandbank als cultureel erfgoed onder water type ministerieel besluit prom. 12/09/2016 pub. 04/11/2016 numac 2016014319 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit betreffende de bescherming van het scheepswrak SS Kilmore als cultureel erfgoed onder water type ministerieel besluit prom. 12/09/2016 pub. 04/11/2016 numac 2016014317 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit betreffende de bescherming van het scheepswrak HMS Brilliant als cultureel erfgoed onder water type ministerieel besluit prom. 12/09/2016 pub. 04/11/2016 numac 2016014320 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit betreffende de bescherming van het scheepswrak U-11 als cultureel erfgoed onder water type ministerieel besluit prom. 12/09/2016 pub. 04/11/2016 numac 2016014321 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit betreffende de bescherming van het scheepswrak 't Vliegent Hart als cultureel erfgoed onder water type ministerieel besluit prom. 12/09/2016 pub. 09/11/2016 numac 2016024218 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende het toekennen van een toelage aan de vzw AREDB

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/09/2016 pub. 27/10/2016 numac 2016029507 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 september 2008 tot aanstelling van de leden van de Centrale commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het gewoon en buitengewoon officieel gesubsidieerd voorschools en lager onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/09/2016 pub. 04/11/2016 numac 2016029508 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 januari 2007 houdende benoeming van de leden van de Reaffectatiecommissie van de gesubsidieerde officiële psycho-medisch-sociale centra type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/09/2016 pub. 02/08/2017 numac 2017020494 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 december 2006 betreffende de samenstelling van de Beheercommissie van de betrekkingen leermeesters godsdienst en leraars godsdienst van het gesubsidieerd officieel onderwijs

overeenkomst

type overeenkomst prom. 12/09/2016 pub. 12/10/2016 numac 2016022408 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot uitvoering van artikelen 9bis en 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994
^