Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 2 september 2016

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 02/09/2016 pub. 28/09/2016 numac 2016000576 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 oktober 2014 tot aanwijzing van de ambtenaren en agenten gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, en van de besluiten tot uitvoering van die wet type ministerieel besluit prom. 02/09/2016 pub. 28/09/2016 numac 2016000575 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 maart 2002 tot aanwijzing van de ambtenaren belast met de inning en de invordering van en de controle op de heffing verschuldigd door de privé-detectives type ministerieel besluit prom. 02/09/2016 pub. 28/09/2016 numac 2016000577 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 maart 2002 tot aanwijzing van de ambtenaren gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective en haar uitvoeringsbesluiten type ministerieel besluit prom. 02/09/2016 pub. 03/10/2016 numac 2016007283 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de examencommissies voor de taalexamens voor de zittijd van oktober 2016

document

type document prom. 02/09/2016 pub. 04/10/2016 numac 2016204833 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 26 april 1994 tot bevordering van de tewerkstelling van mindervaliden op de vrije arbeidsmarkt type document prom. 02/09/2016 pub. 27/10/2016 numac 2016205134 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 10 september 1993 houdende oprichting en regeling van een stelsel voor opleiding in een bedrijf met het oog op de voorbereiding van de inschakeling van de mindervaliden in het arbeidsproces type document prom. 02/09/2016 pub. 14/10/2016 numac 2016205135 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van de examencommissie van de Duitstalige Gemeenschap belast met de organisatie van het voorafgaande examen met het oog op de toegang tot het aanvullend secundair beroepsonderwijs, afdeling verpleging type document prom. 02/09/2016 pub. 14/12/2016 numac 2016206033 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 15 mei 2014 tot aanwijzing van de leden van de Verdelingscommissie van het Fonds voor afbetaling van schulden
^