Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 14 juli 2016

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016011325 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 14/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016011326 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 14/07/2016 pub. 08/08/2016 numac 2016014205 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 2 op de spoorlijn nr. 75 LAR te Menen, gelegen te Menen ter hoogte van de kilometerpaal 0.926 type ministerieel besluit prom. 14/07/2016 pub. 08/08/2016 numac 2016014207 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 114 op de spoorlijn nr. 75, baanvak Kortrijk - Districtsgrens, gelegen te Kortrijk ter hoogte van de kilometerpaal 50.958 type ministerieel besluit prom. 14/07/2016 pub. 08/08/2016 numac 2016014206 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 1 op de spoorlijn nr. 75 LAR te Menen, gelegen te Menen ter hoogte van de kilometerpaal 0.826 type ministerieel besluit prom. 14/07/2016 pub. 08/08/2016 numac 2016014209 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 107 op de spoorlijn nr. 75, baanvak Kortrijk - Districtsgrens, gelegen te Kortrijk ter hoogte van de kilometerpaal 46.025 type ministerieel besluit prom. 14/07/2016 pub. 10/08/2016 numac 2016014210 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 104 op de spoorlijn nr. 75, baanvak Kortrijk - Districtsgrens, gelegen te Kortrijk ter hoogte van de kilometerpaal 45.185 type ministerieel besluit prom. 14/07/2016 pub. 10/08/2016 numac 2016014211 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit nr. A/647/75 van 3 december 2002 met betrekking tot de veiligheidsinrichtingen aan de overwegen op de spoorlijn nr. 75, baanvak Deinze - Waregem type ministerieel besluit prom. 14/07/2016 pub. 08/08/2016 numac 2016014208 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 109 op de spoorlijn nr. 75, baanvak Kortrijk - Districtsgrens, gelegen te Menen ter hoogte van de kilometerpaal 47.957 type ministerieel besluit prom. 14/07/2016 pub. 10/08/2016 numac 2016014214 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 44 op de spoorlijn nr. 75, baanvak Deinze - Waregem, gelegen te Zulte ter hoogte van de kilometerpaal 21.846 type ministerieel besluit prom. 14/07/2016 pub. 10/08/2016 numac 2016014213 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 47 op de spoorlijn nr. 75, baanvak Deinze - Waregem, gelegen te Zulte ter hoogte van de kilometerpaal 23.040 type ministerieel besluit prom. 14/07/2016 pub. 10/08/2016 numac 2016014215 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 40 op de spoorlijn nr. 75, baanvak Deinze - Waregem, gelegen te Zulte ter hoogte van de kilometerpaal 20.405 type ministerieel besluit prom. 14/07/2016 pub. 10/08/2016 numac 2016014212 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 49bis op de spoorlijn nr. 75, baanvak Deinze - Waregem, gelegen te Zulte ter hoogte van de kilometerpaal 23.860 type ministerieel besluit prom. 14/07/2016 pub. 02/09/2016 numac 2016014216 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 35 op de spoorlijn nr. 75, baanvak Deinze - Waregem, gelegen te Zulte ter hoogte van de kilometerpaal 18.047 type ministerieel besluit prom. 14/07/2016 pub. 08/08/2016 numac 2016014218 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 39 op de spoorlijn nr. 75, baanvak Deinze - Waregem, gelegen te Zulte ter hoogte van de kilometerpaal 19.807 type ministerieel besluit prom. 14/07/2016 pub. 08/08/2016 numac 2016014219 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 34 op de spoorlijn nr. 75, baanvak Deinze - Waregem, gelegen te Deinze ter hoogte van de kilometerpaal 17.448 type ministerieel besluit prom. 14/07/2016 pub. 10/08/2016 numac 2016014217 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 38 op de spoorlijn nr. 75, baanvak Deinze - Waregem, gelegen te Zulte ter hoogte van de kilometerpaal 19.378 type ministerieel besluit prom. 14/07/2016 pub. 08/08/2016 numac 2016014220 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 33 op de spoorlijn nr. 75, baanvak Deinze - Waregem, gelegen te Deinze ter hoogte van de kilometerpaal 16.884 type ministerieel besluit prom. 14/07/2016 pub. 08/08/2016 numac 2016014221 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 27 op de spoorlijn nr. 75, baanvak De Pinte - Deinze, gelegen te Deinze ter hoogte van de kilometerpaal 13.459 type ministerieel besluit prom. 14/07/2016 pub. 08/08/2016 numac 2016014223 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 25 op de spoorlijn nr. 75, baanvak De Pinte - Deinze, gelegen te Deinze ter hoogte van de kilometerpaal 12.865 type ministerieel besluit prom. 14/07/2016 pub. 08/08/2016 numac 2016014222 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 26 op de spoorlijn nr. 75, baanvak De Pinte - Deinze, gelegen te Deinze ter hoogte van de kilometerpaal 13.186 type ministerieel besluit prom. 14/07/2016 pub. 10/08/2016 numac 2016014226 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 20 op de spoorlijn nr. 75, baanvak De Pinte-Deinze, gelegen te Deinze ter hoogte van de kilometerpaal 10.775 type ministerieel besluit prom. 14/07/2016 pub. 10/08/2016 numac 2016014227 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 18 op de spoorlijn nr. 75, baanvak De Pinte - Deinze, gelegen te Sint-Martens-Latem ter hoogte van de kilometerpaal 10.162 type ministerieel besluit prom. 14/07/2016 pub. 09/08/2016 numac 2016014224 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 24 op de spoorlijn nr. 75, baanvak De Pinte - Deinze, gelegen te Deinze ter hoogte van de kilometerpaal 12.320 type ministerieel besluit prom. 14/07/2016 pub. 10/08/2016 numac 2016014225 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 22 op de spoorlijn nr. 75, baanvak De Pinte-Deinze, gelegen te Deinze ter hoogte van de kilometerpaal 11.474 type ministerieel besluit prom. 14/07/2016 pub. 21/10/2016 numac 2016024160 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit waarbij bepaalde delegaties van bevoegdheden worden verleend binnen de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu type ministerieel besluit prom. 14/07/2016 pub. 26/07/2016 numac 2016031522 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ministerieel besluit houdende vaststelling van de lijst met verboden stoffen en methoden type ministerieel besluit prom. 14/07/2016 pub. 08/09/2016 numac 2016204494 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 14 juli 2016 m.b.t. de vergoedingen en toelagen toegekend in de Natura 2000-sites en in de sites die in aanmerking komen voor het Natura-net en in de ecologische hoofdstructuur, tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2011 houdende de algemene preventieve maatregelen die toepasselijk zijn op de Natura 2000-locaties, alsook op de locaties die in aanmerking komen voor het Natura 2000-net en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 8 november 2012 betreffende de vergoedingen en toelagen toegekend in de Natura 2000-sites en in de sites die in aanmerking komen voor het Natura 2000-net en in de ecologische hoofdstructuur type ministerieel besluit prom. 14/07/2016 pub. 14/09/2016 numac 2016204579 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende toepassing van het besluit van de Waalse Regering van 14 juli 2016 betreffende de Europese kwaliteitsregelingen en de gewestelijke facultative kwaliteitsaanduiding

arrest

type arrest prom. 14/07/2016 pub. 09/08/2016 numac 2016031539 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Vererenigd College houdende vaststelling van de lijst met sportdisciplines die overeenstemmen met de categorieën A, B, C en D

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 14/07/2016 pub. 09/08/2016 numac 2016031521 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de personeelsformatie van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschaps-commissie van Brussel-Hoofdstad

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/07/2016 pub. 28/07/2016 numac 2016031528 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende vervanging van de regeringscommissaris van Franse taalrol bij het Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/07/2016 pub. 09/08/2016 numac 2016031530 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van de ordonnantie van 9 juli 2015 houdende geharmoniseerde regels betreffende de administratieve geldboeten bepaald bij de wetgeving op het vlak van werkgelegenheid en economie en van de ordonnantie van 8 oktober 2015 houdende algemene regels betreffende de inhouding, de terugvordering en de niet-vereffening van subsidies op het vlak van werkgelegenheid en economie type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/07/2016 pub. 14/09/2016 numac 2016031571 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een subsidie van 8.997.000,00 EUR aan de gemeenten tot financiering van de loonsverhoging van de personeelsleden van niveau D en E van de gemeenten, de OCMW's, de verenigingen gevormd overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk XII van de organieke wet dd 8 juli 1976 op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn waarvan de raad van bestuur uit OCMW's bestaat, de openbare ziekenhuizen waarvan de gemeenten het tekort ten laste nemen en de Berg van Barmhartigheid type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/07/2016 pub. 14/09/2016 numac 2016031570 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een subsidie van 6.207.000,00 EUR aan de gemeenten tot financiering van de loonsverhoging van de personeelsleden van niveau C van de gemeenten, de OCMW's, de verenigingen gevormd overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk XII van de organieke wet dd 8 juli 1976 op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn waarvan de raad van bestuur uit OCMW's bestaat, de openbare ziekenhuizen waarvan de gemeenten het tekort ten laste nemen en de Berg van Barmhartigheid type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/07/2016 pub. 14/09/2016 numac 2016031572 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een subsidie van 17.591.000,00 EUR aan de gemeenten tot gedeeltelijke financiering van de loonsverhoging van het personeel van de gemeenten, de OCMW's, de verenigingen gevormd overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk XII van de organieke wet dd 8 juli 1976 op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn waarvan de raad van bestuur uit OCMW's bestaat, de openbare ziekenhuizen waarvan de gemeenten het tekort ten laste nemen en de Berg van Barmhartigheid type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/07/2016 pub. 24/10/2016 numac 2016031650 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot invoering van een methode om de genderdimensie te integreren in de begrotingscyclus

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 14/07/2016 pub. 27/07/2016 numac 2016203873 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot hernieuwing van het mandaat van de bestuurders en tweede bestuurders die het Gewest vertegenwoordigen binnen de openbare huisvestingsmaatschappijen en de loketten voor sociaal krediet type besluit van de waalse regering prom. 14/07/2016 pub. 26/07/2016 numac 2016203872 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van sommige bepalingen van het Waals regelgevend wetboek van sociale actie en gezondheid, Tweede deel, Boek V, Titel 12, betreffende de diensten die activiteiten voor gehandicapte personen organiseren type besluit van de waalse regering prom. 14/07/2016 pub. 26/07/2016 numac 2016203871 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van sommige bepalingen van de Titels XI en XIV van Boek V, tweede deel van het Waals regelgevend wetboek van sociale actie en gezondheid, betreffende de residentiële en dagopvangdiensten voor gehandicapte personen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/07/2016 pub. 08/12/2016 numac 2016031794 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de uitvoering van artikel 15 van de ordonnantie van 4 september 2008 betreffende de strijd tegen discriminatie en de gelijke behandeling op het vlak van de tewerkstelling, van artikels 24 en 26 van de ordonnantie van 4 september 2008 ter bevordering van diversiteit en ter bestrijding van discriminatie in het Brussels gewestelijk openbaar ambt en van het artikel 214 van de ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse huisvestingscode

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 14/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016203877 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van een personeelslid dat bevoegd is om toe te zien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de "Société de transport en commun de Charleroi" . type besluit van de waalse regering prom. 14/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016203876 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van een personeelslid dat bevoegd is om toe te zien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de "Société de transport en commun du Brabant wallon" type besluit van de waalse regering prom. 14/07/2016 pub. 28/07/2016 numac 2016203874 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van het beheerscomité van de « Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi » type besluit van de waalse regering prom. 14/07/2016 pub. 28/07/2016 numac 2016203875 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 7 maart 2013 tot benoeming van de leden van het beheerscomité van het « Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises » type besluit van de waalse regering prom. 14/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016203880 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de personeelsleden die bevoegd zijn om administratieve boetes op te leggen op het vervoersnet dat geëxploiteerd wordt door de "Société de transport en commun du Hainaut" type besluit van de waalse regering prom. 14/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016203881 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van personeelsleden die bevoegd zijn om toe te zien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de Société de transport en commun de Liège-Verviers . type besluit van de waalse regering prom. 14/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016203879 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van personeelsleden die bevoegd zijn om toe te zien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de "Société de transport en commun du Hainaut" type besluit van de waalse regering prom. 14/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016203882 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 16 juli 2015 tot aanwijzing van personeelsleden die bevoegd zijn om toe te zien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de "Société de transport en commun de Namur-Luxembourg" type besluit van de waalse regering prom. 14/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016203962 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijzing van het besluit van de Waalse Regering van 16 juli 2015 tot aanwijzing van personeelsleden die bevoegd zijn om toe te zien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de "Société de transport en commun du Hainaut" type besluit van de waalse regering prom. 14/07/2016 pub. 03/08/2016 numac 2016203984 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 31 januari 2013 tot aanwijzing van de gewone en plaatsvervangende leden van de « Conseil wallon de l'économie sociale » type besluit van de waalse regering prom. 14/07/2016 pub. 03/08/2016 numac 2016203985 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitster en de leden van de Advies- en erkenningscommissie van de sociale economiebedrijven type besluit van de waalse regering prom. 14/07/2016 pub. 08/08/2016 numac 2016204035 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leden van de Kamer voor tewerkstelling en vorming en van de Kamer onderwijs opgericht bij het samenwerkingsakkoord van 20 maart 2014 tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de uitvoering van regio's voor Kwalificerend Onderwijs - Vorming - Arbeidsmarkt type besluit van de waalse regering prom. 14/07/2016 pub. 08/08/2016 numac 2016204033 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de samenstelling van de Instanties regio's ingesteld bij het samenwerkingsakkoord betreffende de uitvoering van regio's voor Kwalificerend onderwijs - Vorming - Arbeidsmarkt, gesloten op 20 maart 2014 tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie type besluit van de waalse regering prom. 14/07/2016 pub. 08/09/2016 numac 2016204493 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de vergoedingen en toelagen teogekend in de Natura 2000-locaties en in de sites die in aanmerking komen voor het Natura 2000-net en in de ecologische hoofdstructuur, tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2011 houdende de algemene preventieve maatregelen die toepasselijk zijn op de Natura 2000-locaties, alsook op desites die in aanmerking komen voor het Natura 2000-net en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 8 november 2012 betreffende de vergoedingen en toelagen toegekend in de Natura 2000-locaties en in de sites die in aanmerking komen voor het Natura 2000-net en in de ecologische hoofdstructuur type besluit van de waalse regering prom. 14/07/2016 pub. 14/09/2016 numac 2016204578 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de Europese kwaliteitsregelingen en de gewestelijke facultatieve kwaliteitsaanduidingen

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 14/07/2016 pub. 20/10/2016 numac 2016021078 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende het vaststellen van de aanknopingsfactoren tot vaststelling van het personele toepassingsgebied van de wettelijke en reglementaire bepalingen van de deelentiteiten, de budgettering en verrekening van de voor de deelentiteiten betaalde gezinsbijslagen en de effectieve invoering van gemeenschappelijke wijzigende bepalingen voorgesteld door het Beheerscomité van FAMIFED type samenwerkingsakkoord prom. 14/07/2016 pub. 20/10/2016 numac 2016021079 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de aan de kinderbijslagregelgeving aan te brengen wijzigingen

document

type document prom. 14/07/2016 pub. 04/10/2016 numac 2016204580 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot vaststelling van het aanmeldingsformulier voor huisonderwijs type document prom. 14/07/2016 pub. 04/10/2016 numac 2016204583 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 10 februari 2000 betreffende het schoolbezoek

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 14/07/2016 pub. 20/03/2017 numac 2017011260 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de aan de kinderbijslagregelgeving aan te brengen wijzigingen

document

type document prom. 14/07/2016 pub. 07/06/2017 numac 2017201926 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot vaststelling van de inhoudelijke zwaartepunten voor gezondheidspromotie in 2016 en 2017
^