Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 21 juni 2016

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/06/2016 pub. 04/07/2016 numac 2016003220 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling van het kader van het personeel dat aan elk hypotheekkantoor gehecht wordt om de permanente personeelsbehoeften in te vullen type ministerieel besluit prom. 21/06/2016 pub. 08/07/2016 numac 2016011280 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot weigering van de erkenning van de gemeente Rixensart als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 16 juni 2009 tot uitvoering van artikel 17, tweede lid, van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening type ministerieel besluit prom. 21/06/2016 pub. 28/06/2016 numac 2016036034 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 december 2015 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 21/06/2016 pub. 16/08/2016 numac 2016036130 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vastlegging van het totale aantal subsidiabele uren vrijwilligersoppas 2016 en tot bepaling van het maximaal aantal subsidiabele uren per erkende dienst voor oppashulp voor het werkjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 21/06/2016 pub. 18/08/2016 numac 2016036159 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot goedkeuring van het bijzonder waterverkoopreglement van IWVA in uitvoering van artikel 16, § 2 van het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending type ministerieel besluit prom. 21/06/2016 pub. 08/09/2016 numac 2016036344 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 11 van het ministerieel besluit van 15 juni 2015 houdende uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2014 tot vaststelling van de voorschriften voor de rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, wat betreft de regels voor de premie voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij

document

type document prom. 21/06/2016 pub. 08/07/2016 numac 2016018233 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Oproep voor kandidaturen van zelfstandige dierenartsen voor het uitvoeren van taken inzake keuring, controle en certificering
^