Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 10 juni 2016

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/06/2016 pub. 01/07/2016 numac 2016003206 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Ministerieel besluit houdende aanstelling van een regeringscommissaris van Begroting bij de naamloze vennootschap van publiek recht A.S.T.R.I.D. type ministerieel besluit prom. 10/06/2016 pub. 23/06/2016 numac 2016011270 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen type ministerieel besluit prom. 10/06/2016 pub. 22/06/2016 numac 2016011271 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 105 houdende erkenning van een onderneming gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. 10/06/2016 pub. 22/06/2016 numac 2016011273 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende schrapping van de inschrijving van personen die een activiteit uitoefenen van minnelijke invordering van schulden van de consument

decreet

type decreet prom. 10/06/2016 pub. 26/07/2016 numac 2016036035 bron vlaamse overheid Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 april 2016 betreffende het tijdelijke project "schoolbank op de werkplek" rond duaal leren in het secundair onderwijs type decreet prom. 10/06/2016 pub. 11/07/2016 numac 2016036114 bron vlaamse overheid Decreet houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector type decreet prom. 10/06/2016 pub. 17/08/2016 numac 2016036138 bron vlaamse overheid Decreet tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 10/06/2016 pub. 13/07/2016 numac 2016036022 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 10/06/2016 pub. 28/06/2016 numac 2016036032 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 4 maart 2016 houdende het Vlaamse doelgroepenbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 10/06/2016 pub. 22/07/2016 numac 2016036091 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de gewestweg N452 tussen kilometerpunt 4,700 en 6,160 op het grondgebied van de gemeente Gavere type besluit van de vlaamse regering prom. 10/06/2016 pub. 01/09/2016 numac 2016036128 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de transitie van personen met een handicap met een actieve zorgvraag naar persoonsvolgende financiering

omzendbrief

type omzendbrief prom. 10/06/2016 pub. 29/06/2016 numac 2016002032 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 654 Aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding 2016
^