Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 7 juni 2016

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/06/2016 pub. 27/06/2016 numac 2016024121 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van directeurs Medische Hulpverlening type ministerieel besluit prom. 07/06/2016 pub. 07/07/2016 numac 2016029295 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het refertedossier van de afdeling "Bachelor : verpleegkundige die voor algemene zorg verantwoordelijk is" , gerangschikt op het gebied van de volksgezondheidswetenschappen van het hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type type ministerieel besluit prom. 07/06/2016 pub. 26/09/2016 numac 2016029403 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Bachelor in publieke relaties » , gerangschikt in het gebied van de economische en beheerswetenschappen van het hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type
^