Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 6 november 2015

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/11/2015 pub. 20/11/2015 numac 2015024263 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de start van het online registratiesysteem volgens artikel 53 van het koninklijk besluit van 8 mei 2014 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van biociden

arrest

type arrest prom. 06/11/2015 pub. 09/11/2015 numac 2015031728 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de leidend ambtenaar van de Gewestelijke Inspectiedienst houdende de delegatie van bevoegdheden, met toepassing van artikel 10, § 2, lid 2 van de ordonnantie van 11 juli 2013 tot wijziging van de ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse Huisvestingscode
^