Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 13 oktober 2015

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/10/2015 pub. 30/10/2015 numac 2015018360 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de vestigingscommissies bedoeld in artikel 4, § 3, 4° van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/10/2015 pub. 19/11/2015 numac 2015029583 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Adviescommissie voor Jeugdhuizen en -centra bepaald bij het ministerieel besluit van 7 oktober 2013 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor Jeugdhuizen en -centra type ministerieel besluit prom. 13/10/2015 pub. 20/11/2015 numac 2015029585 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Adviescommissie voor Jeugdhuizen en -centra bepaald bij het ministerieel besluit van 7 oktober 2013 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor Jeugdhuizen en -centra
^