Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 11 oktober 2015

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/10/2015 pub. 22/10/2015 numac 2015011391 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het bureau van de Nationale Raad voor de Coöperatie type koninklijk besluit prom. 11/10/2015 pub. 11/01/2016 numac 2015011392 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 februari 2006 tot oprichting van en tot vastlegging van de samenstelling en de werkingsregelen van het Comité dat belast is met de kwaliteit van de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen en van de werking ervan
^