Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 1 oktober 2015

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 01/10/2015 pub. 27/10/2015 numac 2015036257 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de procedurele aspecten bij aanvragen, beoordeling, subsidietoekenning, voorschotten, betaling en toezicht in het kader van het decreet van 13 december 2013 houdende de ondersteuning van de professionele kunsten

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 01/10/2015 pub. 12/11/2015 numac 2015031735 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 01/10/2015 pub. 12/10/2015 numac 2015204575 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de windhozen en de rukwinden die op 16 september 2015 hebben plaatsgevonden als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 01/10/2015 pub. 25/02/2016 numac 2016031152 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van Brussel - Preventie & Veiligheid
^