Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 27 mei 2015

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/05/2015 pub. 28/05/2015 numac 2015021025 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit. - Regering. - Wijzigingen type koninklijk besluit prom. 27/05/2015 pub. 28/05/2015 numac 2015021026 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 februari 2015 tot vaststelling van bepaalde ministeriële bevoegdheden

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/05/2015 pub. 08/06/2015 numac 2015035717 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de bepaling van de klassen van bijdrageplichtige veebedrijven en nadere bepalingen over het abonnement voor de financiering van de ophaling en verwerking van krengen voor 2015

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/05/2015 pub. 08/06/2015 numac 2015029250 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van diverse besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap tot instelling van een mandatenregeling type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/05/2015 pub. 23/06/2015 numac 2015029266 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de organisatie van masters in de Engelse taal toegelaten wordt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/05/2015 pub. 23/06/2015 numac 2015029267 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 november 2012 tot benoeming van de leden van het bureau van de "Conseil supérieur de l'audiovisuel" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/05/2015 pub. 22/06/2015 numac 2015029279 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 juli 2002 waarbij de gebieden voor het basisonderwijs bepaald worden bij toepassing van artikel 13 van het decreet van 14 maart 1995 tot bevordering van het welslagen in de basisscholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/05/2015 pub. 22/06/2015 numac 2015029285 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 15 maart 1993 tot vaststelling van de verplichtingen tot overleg tussen inrichtingen in het secundair onderwijs met volledig leerplan

omzendbrief

type omzendbrief prom. 27/05/2015 pub. 09/06/2015 numac 2015000153 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief ter vervanging van de ministeriële omzendbrief van 25 maart 2009 ter vervanging van de ministeriële omzendbrief van 7 mei 2002 betreffende de notie van gewone plaats van het werk voor de federale politie en de ministeriële omzendbrief van 31 augustus 2009 tot wijziging van de ministeriële omzendbrief van 25 maart 2009 ter vervanging van de ministeriële omzendbrief van 7 mei 2002 betreffende de notie van gewone plaats van het werk voor de federale politie
^