Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 24 december 2014

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 24/12/2014 pub. 31/12/2014 numac 2014000944 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2014 aan het Secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie voor de financiering van het SISNET-netwerk

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/12/2014 pub. 30/12/2014 numac 2014011636 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van het huishoudelijk reglement van het Opvolgingsbureau van de tarifering type ministerieel besluit prom. 24/12/2014 pub. 09/01/2015 numac 2014018489 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit tot vastlegging van het model van aanvraagformulier voor de erkenning of de verlenging van de erkenning als volledig erkend ethisch comité type ministerieel besluit prom. 24/12/2014 pub. 19/02/2015 numac 2015009086 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de leden van het Technisch en Administratief Secretariaat type ministerieel besluit prom. 24/12/2014 pub. 26/01/2015 numac 2015035085 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende bepaling van de coëfficiënt voor de berekening van het bedrag van de gebruikstoelage verstrekt door het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden
^