Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 20 augustus 2014

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/08/2014 pub. 26/09/2014 numac 2014022490 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de directieraad van de Koninklijke Bibliotheek van België type ministerieel besluit prom. 20/08/2014 pub. 16/09/2014 numac 2014036558 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juli 2014 houdende de voorwaarden voor de erkenning en de subsidie van gemandateerde voorzieningen, coördinatiepunten en flexibele opvangpools van doelgroepwerknemers, en de voorwaarden voor de toestemming en de subsidie van lokale diensten buurtgerichte buitenschoolse opvang, en de voorwaarden voor een aanvullende subsidie voor organisatoren met een vergunning groepsopvang en een plussubsidie type ministerieel besluit prom. 20/08/2014 pub. 09/09/2014 numac 2014204529 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 mei 2014 houdende delegatie van bevoegdheden
^