Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 18 april 2014

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/04/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014011305 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van leden van de Ethische Commissie voor het aanbieden van betalende diensten via elektronische-communicatienetwerken type ministerieel besluit prom. 18/04/2014 pub. 15/05/2014 numac 2014203106 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de uitvoering van milieuvriendelijke landbouwmethodes voor het landbouwseizoen 2014 overeenkomstig artikel 33 van het besluit van de Waalse Regering van 13 februari 2014 tot toekenning van agromilieusteun en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 24 april 2008 betreffende de toekenning van toelagen voor een milieuvriendelijke landbouw

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 18/04/2014 pub. 25/09/2014 numac 2014205552 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot de Coördinatiestructuur voor patrimoniuminformatie
^