Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 20 februari 2014

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/02/2014 pub. 28/02/2014 numac 2014011065 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 30ter van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type koninklijk besluit prom. 20/02/2014 pub. 26/06/2020 numac 2020031008 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 30ter van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. - Officieuze coördinatie in het Duits

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/02/2014 pub. 18/03/2014 numac 2014011153 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 20/02/2014 pub. 20/03/2014 numac 2014014127 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit nr. 16752/139 BL/IK van 14 april 1960 type ministerieel besluit prom. 20/02/2014 pub. 20/03/2014 numac 2014014129 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot opheffing van de ministeriële besluiten nrs. 87735/96 en 87736/96 van 22 maart 1978 type ministerieel besluit prom. 20/02/2014 pub. 20/03/2014 numac 2014014128 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot opheffing van de ministeriële besluiten nrs. 16062/109 BH/I F van 24 maart 1960 en A1/00523/109 BH/II F van 17 juni 1980 type ministerieel besluit prom. 20/02/2014 pub. 20/03/2014 numac 2014014130 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot opheffing van de ministeriële besluiten nr. A1/05142/242 van 7 januari 1985 en nrs. A1/05141/242A, A1/05140/242B en A1/05143/247 van 18 december 1984 type ministerieel besluit prom. 20/02/2014 pub. 20/03/2014 numac 2014014131 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit nr. A1/07996/96/1 van 23 december 1988 type ministerieel besluit prom. 20/02/2014 pub. 20/03/2014 numac 2014014132 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot opheffing van de ministeriële besluiten nrs. 2574/108BR/ID van 3 september 1967 en A1/9911/108 BR/ID van 8 juni 1979 type ministerieel besluit prom. 20/02/2014 pub. 20/03/2014 numac 2014014133 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit nr. A1/05200/108 BL/ID van 18 januari 1985 type ministerieel besluit prom. 20/02/2014 pub. 20/03/2014 numac 2014014136 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit nr. 14489/139 BG/IA van 4 juni 1959 type ministerieel besluit prom. 20/02/2014 pub. 20/03/2014 numac 2014014135 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit nr. 14673/108 BM/IA van 6 augustus 1959 type ministerieel besluit prom. 20/02/2014 pub. 20/03/2014 numac 2014014134 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit nr. A1/01200/93 BF/II O van 18 januari 1983 type ministerieel besluit prom. 20/02/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014029395 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de werkgroep Frans voor de algemene en technologische humaniora met toepassing van artikel 25, § 2 van het decreet van 24 juli 1997 dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren type ministerieel besluit prom. 20/02/2014 pub. 09/04/2014 numac 2014035299 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van de loodscoëfficiënten voor de berekening van de loodstoelage van de operationele loodsen type ministerieel besluit prom. 20/02/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014035326 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de bepaling van de procedure voor tussentijds instappen voor steden of gemeenten die bij de aanvang van de strategische meerjarenplanning 2014-2019 nog niet in aanmerking kwamen voor een lokale integratiesubsidie

decreet

type decreet prom. 20/02/2014 pub. 10/03/2014 numac 2014201572 bron waalse overheidsdienst Klimaatdecreet type decreet prom. 20/02/2014 pub. 13/03/2014 numac 2014201599 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de alternerende opleiding voor werkzoekenden en tot wijziging van het decreet van 18 juli 1997 betreffende de inschakeling van werkzoekenden bij werkgevers die een beroepsopleiding organiseren om in een vacature te voorzien type decreet prom. 20/02/2014 pub. 13/03/2014 numac 2014201601 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het talenplan en tot wijziging van verschillende decreten inzake beroepsvorming type decreet prom. 20/02/2014 pub. 13/03/2014 numac 2014201600 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van diverse decreten inzake tewerkstelling type decreet prom. 20/02/2014 pub. 19/03/2014 numac 2014201755 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van artikel 80, tweede lid, 3°, van het Waalse Wetboek van Huisvesting en Duurzaam Wonen type decreet prom. 20/02/2014 pub. 19/03/2014 numac 2014201754 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van het decreet van 12 februari 2004 tot organisatie van de Waalse provincies type decreet prom. 20/02/2014 pub. 25/03/2014 numac 2014201868 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid met het oog op de harmonisering en de vereenvoudiging van de procedure voor de controle en de toekenning van de subsidies en de activiteitenverslagen type decreet prom. 20/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014202091 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de oprichting van de Raad Wallonië-Brussel voor internationale samenwerking type decreet prom. 20/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014202090 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende goedkeuring, voor de aangelegenheden bedoeld in artikel 138 van de Grondwet, van het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de oprichting van de Raad Wallonië-Brussel voor internationale samenwerking type decreet prom. 20/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014202089 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de installatie van de Raad Wallonië-Brussel voor internationale samenwerking type decreet prom. 20/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014202088 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende goedkeuring, voor de aangelegenheden bedoeld in artikel 138 van de Grondwet, van het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de installatie van de Raad Wallonië-Brussel voor internationale samenwerking type decreet prom. 20/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014202094 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 4 december 2012 tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest betreffende de financiering van het strategische fundamentele onderzoek in het kader van het gekruist beleid

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/02/2014 pub. 09/04/2014 numac 2014029220 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de samenstelling van de Commissie voor selectie en evaluatie opgericht bij artikel 90 van het decreet van 8 maart 2007 betreffende de algemene inspectiedienst, de dienst voor pedagogische raadgeving en begeleiding van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde onderwijs, de cellen voor pedagogische raadgeving en begeleiding van het door de Franse Gemeenschap gesubsidieerde onderwijs en betreffende het statuut van de personeelsleden van de algemene inspectiedienst en van de pedagogische adviseurs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/02/2014 pub. 17/04/2014 numac 2014029226 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming of erkenning van de voorzitter, plaatsvervangend voorzitter, assessoren en griffier van de Raad van Beroep van Wallonie-Bruxelles International type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/02/2014 pub. 25/04/2014 numac 2014029245 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 maart 2010 houdende aanwijzing van de leden van de Hoge Raad voor permanente opvoeding type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/02/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014029383 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van 19 december 2013 waarbij het "Fonds d'investissement St'art" het beheer van modulaire paviljoenen wordt toevertrouwd om nieuwe plaatsen te creëren in de door de Franse Gemeenschap georganiseerde en gesubsidieerde basisscholen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/02/2014 pub. 03/03/2014 numac 2014031174 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van leden, van de voorzitter en van de ondervoorzitter van de raad van bestuur van de Haven van Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/02/2014 pub. 03/03/2014 numac 2014031180 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de samenstelling en de werking van het Taxigebruikerscomité van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/02/2014 pub. 02/04/2014 numac 2014031210 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Oudergem tot gedeeltelijke opheffing van het bijzonder bestemmingsplan nr. 6 goedgekeurd bij koninklijk besluit van 8 februari 1985

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 20/02/2014 pub. 11/09/2014 numac 2014031555 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2014/8 van het Collegelid van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit 99/262/A van 25 februari 2000 betreffende de individuele bepalingen van de Brusselse Franstalige Dienst voor Mindervaliden voor de sociale integratie van gehandicapte personen en hun inschakeling in het arbeidsproces

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 20/02/2014 pub. 03/03/2014 numac 2014201443 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 oktober 2012 tot aanwijzing van de leden van de "Conseil supérieur wallon de la Chasse" type besluit van de waalse regering prom. 20/02/2014 pub. 04/03/2014 numac 2014201446 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2005 tot aanwijzing van de leden van de kamer van beroep van de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi" type besluit van de waalse regering prom. 20/02/2014 pub. 03/03/2014 numac 2014201444 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij op zaterdag 24 mei 2014 een vrijstelling van visvergunning wordt verleend aan de deelnemers aan de hengelsportactiviteit die door de hengelvereniging "La Protectrice de Berzée" in het kader van haar dag "fête de la pêche" georganiseerd wordt type besluit van de waalse regering prom. 20/02/2014 pub. 05/03/2014 numac 2014201450 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing of erkenning van de voorzitter, de plaatsvervangende voorzitter, de bijzitters en de griffier van de Kamer van beroep van Wallonie-Bruxelles-International type besluit van de waalse regering prom. 20/02/2014 pub. 05/03/2014 numac 2014201452 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij op zaterdag 24 mei 2014 een vrijstelling van visvergunning wordt verleend aan de deelnemers aan de hengelsportactiviteit die door de hengelvereniging "La Protectrice de Berzée" in het kader van haar dag « Fête de la pêche » georganiseerd wordt type besluit van de waalse regering prom. 20/02/2014 pub. 05/03/2014 numac 2014201462 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 oktober 2013 tot vaststelling van de lijst van de installaties die het voorwerp zijn van de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten en de initiële toewijzing van kosteloze emissierechten voor elke installatie voor de referentieperiode 2013-2020 type besluit van de waalse regering prom. 20/02/2014 pub. 04/03/2014 numac 2014201447 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 5 juni 2009 tot aanwijzing van de voorzitter, de ondervoorzitters en de leden van de « Commission wallonne de l'Action sociale » , gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 24 oktober 2013 tot aanwijzing van de voorzitter, de ondervoorzitters en de leden van de « Commission wallonne de l'Action sociale » (Waalse Commissie voor Sociale Actie), ingesteld bij het kaderdecreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet type besluit van de waalse regering prom. 20/02/2014 pub. 04/03/2014 numac 2014201448 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 29 januari 2010 tot aanwijzing van de voorzitter, de ondervoorzitters en de leden van de "Conseil wallon de l'Action sociale et de la Santé" , ingesteld bij het kaderdecreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet type besluit van de waalse regering prom. 20/02/2014 pub. 05/03/2014 numac 2014201453 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot opheffing van het koninklijk besluit van 21 maart 1986 betreffende de toekenning van subsidies om het houden van land- of tuinbouwbedrijfseconomische boekhoudingen aan te moedigen en de ontwikkeling van bedrijfsleidingsgroepen te bevorderen, tot opheffing van het ministerieel besluit van 5 september 1996 betreffende de toekenning van toelagen aan de land- of tuinbouwbedrijfshoofden die beroep doen op een bedrijfsleidingsdienst en tot opheffing van het ministerieel besluit van 28 maart 2001 betreffende de toekenning van toelagen aan de bedrijfsleidingsdiensten type besluit van de waalse regering prom. 20/02/2014 pub. 06/03/2014 numac 2014201473 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van Titel XII van Boek V van het Tweede deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid , betreffende de diensten die activiteiten voor gehandicapte personen organiseren type besluit van de waalse regering prom. 20/02/2014 pub. 05/03/2014 numac 2014201508 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van de groene elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of uit warmtekrachtkoppeling type besluit van de waalse regering prom. 20/02/2014 pub. 05/03/2014 numac 2014201509 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2006 betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt type besluit van de waalse regering prom. 20/02/2014 pub. 07/03/2014 numac 2014201512 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 mei 2004 tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de grote ondernemingen type besluit van de waalse regering prom. 20/02/2014 pub. 07/03/2014 numac 2014201513 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 mei 2004 tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de kleine en middelgrote ondernemingen type besluit van de waalse regering prom. 20/02/2014 pub. 12/03/2014 numac 2014201581 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 12 januari 2012 houdende uitvoering van het decreet van 22 december 2010 betreffende de verkeersveiligheid en houdende diverse bepalingen inzake wegen en waterwegen type besluit van de waalse regering prom. 20/02/2014 pub. 18/03/2014 numac 2014201727 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van de Kamer van beroep bedoeld in artikel 189 van het Waalse Wetboek van Huisvesting en Duurzaam Wonen type besluit van de waalse regering prom. 20/02/2014 pub. 21/03/2014 numac 2014201795 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van een forfaitaire vergoeding aan de voorzitter en aan de plaatsvervangende voorzitter van de Kamer van beroep van "Wallonie-Bruxelles International"

document

type document prom. 20/02/2014 pub. 25/04/2014 numac 2014201985 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van verscheidene besluiten inzake personeel voor het Ministerie en de instellingen van openbaar nut van de Duitstalige Gemeenschap type document prom. 20/02/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014202531 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot vaststelling van de nadere regels voor raamovereenkomsten over de subsidiëring van verenigingen en inrichtingen voor personen met een handicap type document prom. 20/02/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014203215 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 26 januari 2012 houdende aanwijzing van de leden van de commissie die bevoegd is om de kandidaten voor een selectieambt in het gemeenschapsonderwijs te rangschikken

erratum

type erratum prom. 20/02/2014 pub. 13/02/2015 numac 2015200717 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de alternerende opleiding voor werkzoekenden en tot wijziging van het decreet van 18 juli 1997 betreffende de inschakeling van werkzoekenden bij werkgevers die een beroepsopleiding organiseren om in een vacature te voorzien. - Erratum
^