Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 27 december 2013

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/12/2013 pub. 02/01/2014 numac 2013003450 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 1998 tot vastlegging van de door de advocaten bij te houden boekhouddocumenten type ministerieel besluit prom. 27/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013007331 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende het statuut van de militairen type ministerieel besluit prom. 27/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013009569 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot vervanging van het ministerieel besluit van 30 januari 2007 tot vaststelling van het model van de slachtofferverklaring zoals bedoeld in artikel 1, 4° van het koninklijk besluit van 29 januari 2007 tot uitvoering van artikel 2, 6°, van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten
^