Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 11 december 2013

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/12/2013 pub. 16/12/2013 numac 2013014729 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende hervorming van de structuren van de NMBS Holding, Infrabel en de NMBS type koninklijk besluit prom. 11/12/2013 pub. 16/12/2013 numac 2013014728 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende het personeel van de Belgische Spoorwegen type koninklijk besluit prom. 11/12/2013 pub. 19/12/2013 numac 2013014748 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende hervorming van de structuren van de NMBS Holding, Infrabel en de NMBS type koninklijk besluit prom. 11/12/2013 pub. 10/02/2015 numac 2015000064 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende hervorming van de structuren van de NMBS Holding, Infrabel en de NMBS. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 11/12/2013 pub. 20/02/2015 numac 2015000077 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende het personeel van de Belgische Spoorwegen. - Duitse vertaling van uittreksels type koninklijk besluit prom. 11/12/2013 pub. 04/06/2015 numac 2015000301 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende het personeel van de Belgische Spoorwegen. - Duitse vertaling van uittreksels type koninklijk besluit prom. 11/12/2013 pub. 06/03/2017 numac 2017010865 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende het personeel van de Belgische Spoorwegen. - Duitse vertaling van uittreksels

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/12/2013 pub. 21/03/2014 numac 2014035224 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de bepaling van resultaatgerichte indicatoren en de concretisering van de zorgaspecten voor de centra voor algemeen welzijnswerk en de centra voor teleonthaal

arrest

type arrest prom. 11/12/2013 pub. 16/12/2013 numac 2013003426 bron federale overheidsdienst financien Besluit van de Voorzitter van het directiecomité tot oprichting van buitendiensten bij de Stafdienst Logistiek type arrest prom. 11/12/2013 pub. 17/12/2013 numac 2013003427 bron federale overheidsdienst financien Besluit van de Voorzitter van het directiecomité tot oprichting van buitendiensten bij de stafdienst Personeel en Organisatie type arrest prom. 11/12/2013 pub. 25/08/2014 numac 2014022458 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan 2014 van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie

decreet

type decreet prom. 11/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013027267 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de tweede aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type decreet prom. 11/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013027266 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type decreet prom. 11/12/2013 pub. 23/01/2014 numac 2014200439 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest tot verhoging, voor het jaar 2014, van de bijdrage van Wallonië voor de financiering van het "FRIA" (1) type decreet prom. 11/12/2013 pub. 05/03/2014 numac 2014201484 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 23 juli 2012 tussen de federale overheid, de Gewesten en de Gemeenschappen tot oprichting van een interfederaal centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme in de vorm van een gemeenschappelijke instelling in de zin van artikel 92bis van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980

omzendbrief

type omzendbrief prom. 11/12/2013 pub. 19/02/2014 numac 2014201163 bron waalse overheidsdienst Ministeriële omzendbrief betreffende de reclameborden die dynamische boodschappen op digitale schermen uitzenden

erratum

type erratum prom. 11/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013014757 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende hervorming van de structuren van de NMBS Holding, Infrabel en de NMBS . - Erratum type erratum prom. 11/12/2013 pub. 05/02/2014 numac 2014200812 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013. - Errata type erratum prom. 11/12/2013 pub. 26/09/2018 numac 2018204746 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014. - Erratum type erratum prom. 11/12/2013 pub. 20/03/2014 numac 2014201776 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 23 juli 2012 tussen de federale overheid, de Gewesten en de Gemeenschappen tot oprichting van een Interfederaal centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme in de vorm van een gemeenschappelijke instelling in de zin van artikel 92bis van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980. - Erratum
^