Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 16 oktober 2013

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 16/10/2013 pub. 24/10/2013 numac 2013015234 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot eervol ontslag en benoeming van de leden van de raad van bestuur van de Belgische Technische Coöperatie type koninklijk besluit prom. 16/10/2013 pub. 24/10/2013 numac 2013015238 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende de benoeming van adviseurs in economische diplomatie

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/10/2013 pub. 29/10/2013 numac 2013014637 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende benoeming van de voorzitter en de leden van de Examencommissie Veiligheidsadviseur voor het vervoer van gevaarlijke goederen andere dan van klasse 1 en 7, over de weg, per spoor of over de binnenwateren type ministerieel besluit prom. 16/10/2013 pub. 24/10/2013 numac 2013021115 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de directieraad van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis type ministerieel besluit prom. 16/10/2013 pub. 26/02/2014 numac 2014201277 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type ministerieel besluit prom. 16/10/2013 pub. 27/02/2014 numac 2014201278 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type ministerieel besluit prom. 16/10/2013 pub. 27/02/2014 numac 2014201279 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type ministerieel besluit prom. 16/10/2013 pub. 27/02/2014 numac 2014201280 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 41 en 42 van organisatieafdeling 16 en programma's 04, 05, 15, 31 en 32 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013
^