Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 9 oktober 2013

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/10/2013 pub. 23/10/2013 numac 2013011537 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van leden van de Ethische Commissie voor het aanbieden van betalende diensten via elektronische-communicatienetwerken type ministerieel besluit prom. 09/10/2013 pub. 14/11/2013 numac 2013206010 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende wijziging van de refertelijst inzake individuele materiële bijstand

erkenning

type erkenning prom. 09/10/2013 pub. 17/10/2013 numac 2013018427 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Beslissing van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten
^