Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 30 september 2013

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/09/2013 pub. 08/10/2013 numac 2013009452 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 juni 2012 houdende aanwijzing van secretaris voor de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen en benoeming van leden voor Commissies van Toezicht type ministerieel besluit prom. 30/09/2013 pub. 16/01/2014 numac 2014035055 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 juni 2008 betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten en het toekennen van vergoedingen ter uitvoering van Verordening nr. 1698/2005 van de Raad van 20 september 2005 inzake steun voor plattelandsontwikkeling

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/09/2013 pub. 06/11/2013 numac 2013029564 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Commissie deontologie voor hulpverlening aan de jeugd
^