Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 29 september 2013

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 29/09/2013 pub. 15/10/2013 numac 2013003331 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte van zilveren herdenkingsmuntstukken van 20 euro ter gelegenheid van de troonsafstand van Koning Albert II en de troonsbestijging van Koning Filip op 21 juli 2013 type koninklijk besluit prom. 29/09/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013011503 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit waarbij vergunning wordt verleend aan de NV Fluxys Belgium, Kunstlaan 31, 1040 Brussel, tot verzaking aan de opsporings- en exploitatievergunning verleend bij het koninklijk besluit van 10 oktober 1983, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 4 oktober 1991 en 12 mei 1995, voor het opsporen en exploiteren van een ondergrondse bergruimte in situ bestemd voor het opslaan van gas, in de streek gelegen ten zuidwesten van Turnhout type koninklijk besluit prom. 29/09/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013011504 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 september 2006, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 29 april 2008, waarbij aan de NV Fluxys Belgium, Kunstlaan 31, 1040 Brussel, een verlenging van de vergunningen verleend wordt voor het opsporen en exploiteren van een ondergrondse bergruimte in situ bestemd voor het opslaan van gas, in de streek van Loenhout type koninklijk besluit prom. 29/09/2013 pub. 22/10/2013 numac 2013014573 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1954 tot regeling der luchtvaart type koninklijk besluit prom. 29/09/2013 pub. 17/10/2013 numac 2013014574 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 november 2005 tot regeling van het luchtvervoer van gevaarlijke goederen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/09/2013 pub. 15/10/2013 numac 2013003332 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de uitgifteprijs van herdenkingsmuntstukken van 20 euro ter gelegenheid van de troonsafstand van Koning Albert II en de troonsbestijging van Koning Filip op 21 juli 2013
^