Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 24 september 2013

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 24/09/2013 pub. 19/12/2013 numac 2013000800 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de evaluatie in het federaal openbaar ambt. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 24/09/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013002046 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de evaluatie in het federaal openbaar ambt type koninklijk besluit prom. 24/09/2013 pub. 30/09/2013 numac 2013003299 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 445 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 inzake de vastlegging van de schaal van de administratieve geldboetes en hun toepassingsmodaliteiten type koninklijk besluit prom. 24/09/2013 pub. 07/10/2013 numac 2013015220 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende de opheffing van het koninklijk besluit van 9 februari 1999 tot oprichting van het Interdepartementaal Coördinatiecomité ter bestrijding van illegale wapentransfers type koninklijk besluit prom. 24/09/2013 pub. 21/10/2013 numac 2013015225 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot goedkeuring van de gelijkstelling betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden aan de personeelsleden van de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 24/09/2013 pub. 27/09/2013 numac 2013205264 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/09/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013206991 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende erkenning voor onbepaalde duur van het OCMW Sankt Vith als inrichtende macht van vier noodopvangwoningen gelegen te 4780 Sankt Vith, Rodter Straße 48 type ministerieel besluit prom. 24/09/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013206992 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende erkenning voor onbepaalde duur van het OCMW Sankt Vith als inrichtende macht van zes noodopvangwoningen gelegen te 4780 Sankt Vith, Alter Wiesenbacher Weg 6 type ministerieel besluit prom. 24/09/2013 pub. 20/02/2014 numac 2014027044 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 03 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type ministerieel besluit prom. 24/09/2013 pub. 02/10/2014 numac 2014029579 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de VZW "L'Autre Lieu", rue Notre-Dame de Grâces 13/1, te 6900 Marche-en-Famenne, als dienst voor hulpverlening aan de gedetineerden van het gerechtelijk arrondissement Marche-en Famenne
^