Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 23 september 2013

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/09/2013 pub. 25/09/2013 numac 2013000629 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanduiding van de ****, als bedoeld in het artikel 74/8, &****; 1 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type ministerieel besluit prom. 23/09/2013 pub. 01/10/2013 numac 2013011502 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket

arrest

type arrest prom. 23/09/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013003313 bron federale overheidsdienst financien Besluit van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën houdende delegatie van bevoegdheden aan de beheerscomités

decreet

type decreet prom. 23/09/2013 pub. 22/10/2013 numac 2013205517 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de Kaderovereenkomst inzake een breed partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Socialistische Republiek Vietnam, anderzijds, gedaan te Brussel op 27 juni 2012 type decreet prom. 23/09/2013 pub. 22/10/2013 numac 2013205519 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de Kaderovereenkomst inzake partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek der Filippijnen, anderzijds, gedaan te Phnom-Penh op 11 juli 2012 type decreet prom. 23/09/2013 pub. 22/10/2013 numac 2013205520 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de Handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds, gedaan te Brussel op 26 juni 2012 type decreet prom. 23/09/2013 pub. 22/10/2013 numac 2013205518 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Midden-Amerika, anderzijds, en met het Protocol betreffende culturele samenwerking, gedaan te Tegucigalpa op 29 juni 2012 type decreet prom. 23/09/2013 pub. 22/10/2013 numac 2013205521 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Irak, anderzijds, gedaan te Brussel op 11 mei 2012

document

type document prom. 23/09/2013 pub. 07/10/2013 numac 2013003316 bron federale overheidsdienst financien Beslissing van de Voorzitter van het directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën houdende wijziging van de bevoegdheden van sommige diensten van de Algemene administratie van de Fiscaliteit van de Federale Overheidsdienst Financiën type document prom. 23/09/2013 pub. 07/10/2013 numac 2013003317 bron federale overheidsdienst financien Beslissing van de Voorzitter van het directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën houdende wijziging van de bevoegdheden van sommige diensten van de Algemene administratie van de Fiscaliteit van de Federale Overheidsdienst Financiën type document prom. 23/09/2013 pub. 07/10/2013 numac 2013003318 bron federale overheidsdienst financien Beslissing van de Voorzitter van het directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën houdende wijziging van de bevoegdheden van sommige diensten van de Algemene administratie van de Fiscaliteit van de Federale Overheidsdienst Financiën type document prom. 23/09/2013 pub. 07/10/2013 numac 2013003319 bron federale overheidsdienst financien Beslissing van de Voorzitter van het directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën houdende wijziging van de bevoegdheden van sommige diensten van de Algemene administratie van de Fiscaliteit van de Federale Overheidsdienst Financiën type document prom. 23/09/2013 pub. 07/10/2013 numac 2013003323 bron federale overheidsdienst financien Beslissing van de Voorzitter van het directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën houdende wijziging van de bevoegdheden van sommige diensten van de Algemene administratie van de Fiscaliteit van de Federale Overheidsdienst Financiën type document prom. 23/09/2013 pub. 07/10/2013 numac 2013003321 bron federale overheidsdienst financien Beslissing van de Voorzitter van het directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën houdende wijziging van de bevoegdheden van sommige diensten van de Algemene administratie van de Fiscaliteit van de Federale Overheidsdienst Financiën type document prom. 23/09/2013 pub. 07/10/2013 numac 2013003320 bron federale overheidsdienst financien Beslissing van de Voorzitter van het directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën houdende wijziging van de bevoegdheden van sommige diensten van de Algemene administratie van de Fiscaliteit van de Federale Overheidsdienst Financiën type document prom. 23/09/2013 pub. 07/10/2013 numac 2013003322 bron federale overheidsdienst financien Beslissing van de Voorzitter van het directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën houdende wijziging van de bevoegdheden van sommige diensten van de Algemene administratie van de Fiscaliteit van de Federale Overheidsdienst Financiën type document prom. 23/09/2013 pub. 07/10/2013 numac 2013003325 bron federale overheidsdienst financien Beslissing van de Voorzitter van het directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën houdende wijziging van de bevoegdheden van sommige diensten van de Algemene administratie van de Fiscaliteit van de Federale Overheidsdienst Financiën type document prom. 23/09/2013 pub. 07/10/2013 numac 2013003324 bron federale overheidsdienst financien Beslissing van de Voorzitter van het directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën houdende wijziging van de bevoegdheden van sommige diensten van de Algemene administratie van de Fiscaliteit van de Federale Overheidsdienst Financiën

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. 23/09/2013 pub. 06/12/2013 numac 2013014703 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Huishoudelijk reglement van het Directiecomité
^