Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 10 september 2013

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/09/2013 pub. 08/10/2013 numac 2013031767 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot aanwijzing van de secretarissen van de selectiecommissies van het ministerie en van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 10/09/2013 pub. 08/10/2013 numac 2013031768 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot aanwijzing van de secretarissen van de evaluatiecommissie van het ministerie en van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

omzendbrief

type omzendbrief prom. 10/09/2013 pub. 30/09/2013 numac 2013003307 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Omzendbrief ter aanvulling van de omzendbrief van 26 maart 2013 betreffende de begrotingsbehoedzaamheid voor het begrotingsjaar 2013
^