Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 5 september 2013

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/09/2013 pub. 13/09/2013 numac 2013009425 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 18 december 2008 houdende aanwijzing of erkenning van de assessoren en de plaatsvervangende assessoren, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs en de plaatsvervangende griffiers-rapporteurs bij de Departementale Raad van Beroep bij de Federale Overheidsdienst Justitie type ministerieel besluit prom. 05/09/2013 pub. 16/09/2013 numac 2013011465 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 80 houdende erkenning van een onderneming gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. 05/09/2013 pub. 25/11/2013 numac 2013206336 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 42 tot toekenning van de erkenning als certificeerder PEB voor bestaande woongebouwen type ministerieel besluit prom. 05/09/2013 pub. 25/11/2013 numac 2013206339 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 26 tot toekenning van de erkenning als auteur van haalbaarheidsonderzoeken

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/09/2013 pub. 18/09/2013 numac 2013029505 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 januari 2007 houdende benoeming van de leden van de Reaffectatiecommissie van de gesubsidieerde officiële psycho-medisch-sociale centra type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/09/2013 pub. 19/09/2013 numac 2013029509 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 januari 2007 houdende benoeming van de leden van de Zonale Reaffectatiecommissie van de gesubsidieerde vrije psycho-medisch-sociale centra van zone 4 : provincie Namen-Luxemburg type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/09/2013 pub. 18/09/2013 numac 2013029507 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 januari 2007 houdende benoeming van de leden van de Zonale Reaffectatiecommissie van de gesubsidieerde vrije psycho-medisch-sociale centra van zone 2 : provincie Henegouwen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/09/2013 pub. 19/09/2013 numac 2013029508 bron ministerie van de franse gemeenschap 5 SEPTEMBER 2013 - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 januari 2007 houdende benoeming van de leden van de Zonale Reaffectatiecommissie van de gesubsidieerde vrije psycho-medisch-sociale centra van zone 3 : provincie Luik type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/09/2013 pub. 18/09/2013 numac 2013029506 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 januari 2007 houdende benoeming van de leden van de Zonale Reaffectatiecommissie van de gesubsidieerde vrije psycho-medisch-sociale centra van zone 1 : provincie Waals-Brabant en Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/09/2013 pub. 19/09/2013 numac 2013029510 bron ministerie van de franse gemeenschap 5 SEPTEMBER 2013 - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 januari 2007 houdende benoeming van de leden van de Centrale reaffectatiecommissie van de gesubsidieerde vrije psycho-medisch-sociale centra

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 05/09/2013 pub. 12/09/2013 numac 2013031739 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van het huishoudelijk reglement van de selectiecommissies van het Parkeeragentschap van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 05/09/2013 pub. 12/09/2013 numac 2013031740 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 maart 2008 tot aanduiding van de personeelsleden van de MIVB die gemachtigd zijn de inbreuken vast te stellen op de exploitatievoorwaarden van het openbaar vervoer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 05/09/2013 pub. 12/09/2013 numac 2013031741 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 januari 2009 tot aanduiding van de personeelsleden van de MIVB die gemachtigd zijn de inbreuken vast te stellen op het Verkeersreglement type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 05/09/2013 pub. 07/11/2013 numac 2013031748 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000 tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 05/09/2013 pub. 30/09/2013 numac 2013031754 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende verschillende maatregelen met betrekking tot het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 30 oktober 2009 betreffende bepaalde antennes die elektromagnetische golven uitzenden type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 05/09/2013 pub. 02/12/2013 numac 2013031961 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 augustus 2010 houdende benoeming van de leden van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 05/09/2013 pub. 17/09/2013 numac 2013205009 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van het bureau van het beheerscomité van het "Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises"

document

type document prom. 05/09/2013 pub. 31/01/2014 numac 2013206940 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Executieve van 19 december 1988 betreffende de examens en de evaluatie van de basisopleiding in de middenstand
^