Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 4 september 2013

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 04/09/2013 pub. 16/09/2013 numac 2013000605 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de toekenning van een toelage voor een veiligheids- en samenlevingscontract voor gemeenten die vroeger een veiligheids- en samenlevingscontract hadden in het kader van de implementatie van een lokaal beleid voor veiligheid en preventie voor het jaar 2013 type koninklijk besluit prom. 04/09/2013 pub. 24/09/2013 numac 2013000615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de methodes en procedures van toepassing op de activiteiten van toezicht, bescherming en veiligheid aan boord van schepen om te strijden tegen piraterij en tot vaststelling van verscheidene maatregelen die gelden voor de maritieme veiligheidsploegen type koninklijk besluit prom. 04/09/2013 pub. 30/09/2013 numac 2013003305 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 2007 en tot regeling van de eigendomsoverdracht van administratieve en logistieke gebouwen van de Staat naar de politiezone Collines type koninklijk besluit prom. 04/09/2013 pub. 30/09/2013 numac 2013003306 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 2007 tot regeling van de eigendomsoverdracht van administratieve en logistieke gebouwen van de Staat naar de gemeenten of meergemeentepolitiezones type koninklijk besluit prom. 04/09/2013 pub. 06/09/2013 numac 2013011446 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de betaling en de invordering van de administratieve geldboeten en dwangsommen bepaald in Boek IV van het Wetboek van economisch recht type koninklijk besluit prom. 04/09/2013 pub. 07/10/2013 numac 2013015213 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van de bedragen van de retributies die verschuldigd zijn voor het afgeven van veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen type koninklijk besluit prom. 04/09/2013 pub. 07/10/2013 numac 2013015212 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van de samenstelling, de werkwijze en de bevoegdheden van het Beheerscomité van de Nationale Veiligheidsoverheid, een Staatsdienst met afzonderlijk beheer type koninklijk besluit prom. 04/09/2013 pub. 07/10/2013 numac 2013015211 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit betreffende het financiële beheer van de Nationale Veiligheidsoverheid, een Staatsdienst met afzonderlijk beheer type koninklijk besluit prom. 04/09/2013 pub. 13/09/2013 numac 2013022442 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot hernieuwing van de mandaten van de Wetenschappelijke Raad, ingesteld bij het Fonds voor de beroepsziekten type koninklijk besluit prom. 04/09/2013 pub. 03/11/2017 numac 2017013824 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de betaling en de invordering van de administratieve geldboeten en dwangsommen bepaald in Boek IV van het Wetboek van economisch recht. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/09/2013 pub. 16/09/2013 numac 2013003292 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 5 jaar - 4 september 2013-2018 en van de Staatsbon op 8 jaar - 4 september 2013-2021 type ministerieel besluit prom. 04/09/2013 pub. 11/09/2013 numac 2013021100 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van het Beheerscomité van het Studie- en Documentatiecentrum "Oorlog en Hedendaagse Maatschappij"
^