Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 23 augustus 2013

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/08/2013 pub. 18/09/2013 numac 2013029502 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de leden van de Hoge Raad van het gespecialiseerd onderwijs

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/08/2013 pub. 28/08/2013 numac 2013029495 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het aantal inspecteurs binnen de Algemene Inspectiedienst

omzendbrief

type omzendbrief prom. 23/08/2013 pub. 06/09/2013 numac 2013011450 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Omzendbrief. - Verhoging van de basisbedragen bedoeld in artikel 14, § 1 van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie - 1 september 2013
^