Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 13 augustus 2013

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/08/2013 pub. 23/08/2013 numac 2013000396 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de functiebeschrijving van directeur van de directie van de telematica en de daaruit voortvloeiende profielvereisten type ministerieel besluit prom. 13/08/2013 pub. 21/08/2013 numac 2013022421 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 13/08/2013 pub. 21/08/2013 numac 2013022428 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 13/08/2013 pub. 11/10/2013 numac 2013205359 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende erkenning van het OCMW Amel als inrichtende macht van een noodopvangwoning gelegen te 4770 Amel, Alte Hofstra,szlig,e 6 type ministerieel besluit prom. 13/08/2013 pub. 21/10/2013 numac 2013205370 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende erkenning van de gemeente Büllingen als inrichtende macht van twee noodopvangwoningen, gelegen in 4760 Büllingen, "Am Wittumhof" 7

erratum

type erratum prom. 13/08/2013 pub. 06/09/2013 numac 2013022438 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten. - Errata type erratum prom. 13/08/2013 pub. 09/10/2013 numac 2013022513 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten. - Errata
^