Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 11 april 2013

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/04/2013 pub. 22/05/2013 numac 2013035437 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van het oproepings- en aanvullend formulier bij dopingcontroles en de formulieren die gebruikt moeten worden voor de aanvraag, toekenning en weigering van een toestemming wegens therapeutische noodzaak
^