Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 2 april 2013

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 02/04/2013 pub. 24/05/2013 numac 2013029320 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de examencommissie van de Franse Gemeenschap voor het toekennen van het diploma van leraar in de afdeling secretariaat-bureautica in de inrichtingen voor secundair onderwijs en in de afdeling bureautica in het hoger onderwijs van het korte type

arrest

type arrest prom. 02/04/2013 pub. 08/04/2013 numac 2013202162 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Besluit van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle tot vaststelling van het vrijgaveniveau voor Ba-133 ter aanvulling van tabel A van bijlage IB van het algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen type arrest prom. 02/04/2013 pub. 02/10/2015 numac 2015000542 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Besluit van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle tot vaststelling van het vrijgaveniveau voor Ba-133 ter aanvulling van tabel A van bijlage IB van het algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen. - Duitse vertaling
^