Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 6 februari 2013

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/02/2013 pub. 26/02/2013 numac 2013011087 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van drie coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 06/02/2013 pub. 27/02/2013 numac 2013029149 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor het Hoger Kunstonderwijs type ministerieel besluit prom. 06/02/2013 pub. 27/02/2013 numac 2013029152 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 september 2011 houdende de samenstelling van de Hoge Adviesraad voor Filosofische Cursussen
^