Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 10 januari 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 10/01/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013014096 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet houdende uitvoering van verscheidene Internationale Verdragen inzake de burgerlijke aansprakelijkheid voor verontreiniging door schepen, met betrekking tot aangelegenheden als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet (2) type wet prom. 10/01/2013 pub. 04/06/2015 numac 2015000249 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende uitvoering van verscheidene Internationale Verdragen inzake de burgerlijke aansprakelijkheid voor verontreiniging door schepen, met betrekking tot aangelegenheden als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/01/2013 pub. 21/01/2013 numac 2012014483 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het derde bijvoegsel bij het beheerscontract voor de periode 2008-2012, gesloten tussen de Staat en de NV NMBS-Holding type koninklijk besluit prom. 10/01/2013 pub. 21/01/2013 numac 2012014484 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het derde bijvoegsel bij het beheerscontract voor de periode 2008-2012, gesloten tussen de Staat en de NV NMBS type koninklijk besluit prom. 10/01/2013 pub. 21/01/2013 numac 2012014485 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het derde bijvoegsel bij het beheerscontract voor de periode 2008-2012, gesloten tussen de Staat en de NV Infrabel type koninklijk besluit prom. 10/01/2013 pub. 18/01/2013 numac 2012014561 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende de examencentra voor de categorieën C, C1, C+E, C1+E, D, D1, D+E en D1+E type koninklijk besluit prom. 10/01/2013 pub. 23/01/2013 numac 2013022012 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 11, § 2, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 10/01/2013 pub. 23/01/2013 numac 2013022011 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 14, g), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 10/01/2013 pub. 23/01/2013 numac 2013022014 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 3, § 1, B, 11, §§ 1 en 5, en 20, § 1, a), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 10/01/2013 pub. 23/01/2013 numac 2013022013 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 12, § 1, e), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 10/01/2013 pub. 12/11/2015 numac 2015014228 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende de examencentra voor de categorieën C, C1, C+E, C1+E, D, D1, D+E en D1+E. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/01/2013 pub. 18/01/2013 numac 2012014562 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit tot toekenning van de bevoegdheidsdelegaties voor de toepassing van het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E type ministerieel besluit prom. 10/01/2013 pub. 25/01/2013 numac 2013011032 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van de keuringsinstelling « SGS Statutory Services Belgium » VZW, voor de controle van productie-installaties van elektriciteit, opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen type ministerieel besluit prom. 10/01/2013 pub. 22/02/2013 numac 2013029109 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad van bestuur van de « Haute Ecole Charlemagne » type ministerieel besluit prom. 10/01/2013 pub. 23/01/2013 numac 2013200245 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de adviescommissie zorgboerderijen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 10/01/2013 pub. 01/02/2013 numac 2013027015 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het domaniale natuurreservaat « La Vallée de la Marcq » te Terneppe type besluit van de waalse regering prom. 10/01/2013 pub. 01/02/2013 numac 2013027017 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de omtrek en de voorwaarden voor het beheer van het domaniale natuurpark « Lesse et Lomme » te Ave-et-Auffe, Han-sur-Lesse, Wavreille en Lavaux-Sainte-Anne en Bure en Resteigne (Tellin) type besluit van de waalse regering prom. 10/01/2013 pub. 01/02/2013 numac 2013027016 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de omtrek en de voorwaarden voor het beheer van het domaniale natuurreservaat « Abbé Charles Dubois » te Waimes type besluit van de waalse regering prom. 10/01/2013 pub. 31/01/2013 numac 2013027019 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het domaniale natuurreservaat « L'Ardoisière de Steinebrück » te Lommersweiler type besluit van de waalse regering prom. 10/01/2013 pub. 31/01/2013 numac 2013027020 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het domaniale natuurreservaat « La Sablière de Ninveau » te Onhaye type besluit van de waalse regering prom. 10/01/2013 pub. 31/01/2013 numac 2013027021 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het erkende natuurreservaat « Vis Prés » te Gedinne type besluit van de waalse regering prom. 10/01/2013 pub. 31/01/2013 numac 2013027018 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de omtrek en de voorwaarden voor het beheer van het erkende natuurreservaat « La Vallée de la Hulle » te Gedinne type besluit van de waalse regering prom. 10/01/2013 pub. 30/01/2013 numac 2013027023 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het domaniale natuurreservaat « Les Prés de l'Abbaye d'Orval » te Villers-devant-Orval type besluit van de waalse regering prom. 10/01/2013 pub. 30/01/2013 numac 2013027024 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het domaniale natuurreservaat « La Pelouse de l'Oratoire » te Lambermont type besluit van de waalse regering prom. 10/01/2013 pub. 30/01/2013 numac 2013027025 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het domaniale natuurreservaat « La Ficherulle » te Fontenoille type besluit van de waalse regering prom. 10/01/2013 pub. 30/01/2013 numac 2013027022 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het erkende natuurreservaat « Le Ry de Bîves » te Gedinne type besluit van de waalse regering prom. 10/01/2013 pub. 30/01/2013 numac 2013027029 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het domaniale natuurreservaat « Le Rond Buisson - Duret » te Membach type besluit van de waalse regering prom. 10/01/2013 pub. 30/01/2013 numac 2013027026 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het domaniale natuurreservaat « La Comogne » te Focant type besluit van de waalse regering prom. 10/01/2013 pub. 30/01/2013 numac 2013027028 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het erkende natuurreservaat « Wadelincourt » te Beloeil type besluit van de waalse regering prom. 10/01/2013 pub. 30/01/2013 numac 2013027027 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het domaniale natuurreservaat « Rend-Peine » te Feschaux

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/01/2013 pub. 25/02/2013 numac 2013029143 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 1965 houdende bezoldigingsregeling van het wetenschappelijk personeel van de Staat

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/01/2013 pub. 27/02/2013 numac 2013031115 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de vaststelling van een perimeter van voorkoop « gemeentescholen van Ukkel » op het grondgebied van de gemeente Ukkel

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 10/01/2013 pub. 23/01/2013 numac 2013200189 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 31 januari 2008 tot aanwijzing van de leden van de « Conseil wallon de l'Egalité entre Hommes et Femmes »

document

type document prom. 10/01/2013 pub. 21/02/2013 numac 2013200765 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende aanwijzing van de leden van de commissie van beroep bevoegd voor de ambtenaren van de Dienst voor Arbeidsbemiddeling van de Duitstalige Gemeenschap

erratum

type erratum prom. 10/01/2013 pub. 11/03/2013 numac 2013201407 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 31 januari 2008 tot aanwijzing van de leden van de « Conseil wallon de l'Egalité entre Hommes et Femmes » . - Erratum
^