Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 9 augustus 2012

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/08/2012 pub. 11/09/2012 numac 2012009344 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie van 221.000 EUR voor de werking van de Boeddhistische Unie van België type ministerieel besluit prom. 09/08/2012 pub. 31/08/2012 numac 2012009347 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanwijzing van secretaris voor de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangenisewezen en benoeming van leden voor Commissies van Toezicht
^