Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 31 juli 2012

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 31/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012002047 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 september 2004 houdende de samenstelling van het wegingscomité bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie
^