Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 26 juli 2012

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/07/2012 pub. 12/09/2012 numac 2012021116 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheden en handtekeningen type ministerieel besluit prom. 26/07/2012 pub. 16/08/2012 numac 2012022320 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van een bedrijfsrevisor bij de Pensioendienst voor de Overheidssector

omzendbrief

type omzendbrief prom. 26/07/2012 pub. 27/08/2012 numac 2012031607 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Omzendbrief betreffende de toepassing van de ordonnantie van 12 juli 2012 betreffende de controle van de mededelingen en de imagobevordering van de plaatselijke overheden tijdens de verkiezingsperiode
^