Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 25 juli 2012

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/07/2012 pub. 08/08/2012 numac 2012024267 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage van 1.848.648 euro voor het wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid, sanitair beleid en dierenwelzijn type ministerieel besluit prom. 25/07/2012 pub. 14/08/2012 numac 2012024275 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 september 2005 tot benoeming van de leden van de Commissie belast met het beheer van het vermogen van de rechtspersoonlijkheid van het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie type ministerieel besluit prom. 25/07/2012 pub. 10/08/2012 numac 2012204473 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de « Commission de plan de tir à l'espèce cerf » en tot machtiging van de directeur-generaal van het Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu
^