Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 11 juli 2012

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/07/2012 pub. 20/07/2012 numac 2012011278 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter van het Directiecomité van het Bureau voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 11/07/2012 pub. 01/08/2012 numac 2012011295 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van twee leden van de Commissie voor de Mededinging type koninklijk besluit prom. 11/07/2012 pub. 03/08/2012 numac 2012011296 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Commissie voor de Mededinging type koninklijk besluit prom. 11/07/2012 pub. 01/08/2012 numac 2012011297 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Commissie voor de Mededinging

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/07/2012 pub. 31/07/2012 numac 2012000470 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan Umicore Speciality Materials van de Gouverneur van de provincie West-Vlaanderen type ministerieel besluit prom. 11/07/2012 pub. 31/07/2012 numac 2012000471 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan Douaneagentschap Deny van de Gouverneur van de provincie West-Vlaanderen type ministerieel besluit prom. 11/07/2012 pub. 31/07/2012 numac 2012000474 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het algemeen Nood- en Interventieplan van de Gouverneur van de provincie Luxemburg type ministerieel besluit prom. 11/07/2012 pub. 27/08/2012 numac 2012000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het bijzonder nood- en interventieplan "SEVESO - ROSIER" SA van de Gouverneur van de provincie Henegouwen type ministerieel besluit prom. 11/07/2012 pub. 17/08/2012 numac 2012000472 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het bijzonder nood- en interventieplan SEVESO - Hydrometal SA van de Gouverneur van de provincie Luik type ministerieel besluit prom. 11/07/2012 pub. 30/08/2012 numac 2012007216 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende benoeming van de afgevaardigde van de Minister van Landsverdediging bij de Hoge Raad voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers type ministerieel besluit prom. 11/07/2012 pub. 30/08/2012 numac 2012029343 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling "Bachelor in elektromechanica- finaliteit klimatisatie en koeltechnieken" , gerangschikt op het technisch hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type en van stelsel 1 type ministerieel besluit prom. 11/07/2012 pub. 30/08/2012 numac 2012029346 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de eenheidsopleiding « Opleiding in palliatieve zorg : grondige kennis » , gerangschikt op het niveau van het hoger overgangssecundair onderwijs voor sociale promotie van stelsel 1 type ministerieel besluit prom. 11/07/2012 pub. 30/08/2012 numac 2012029347 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Brevet van het hoger onderwijs van webdeveloper » , gerangschikt op het niveau van het economisch hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type en van stelsel 1 type ministerieel besluit prom. 11/07/2012 pub. 30/08/2012 numac 2012029349 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Technisch beambte natuur en bossen » , gerangschikt op het niveau van het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie van stelsel 1 type ministerieel besluit prom. 11/07/2012 pub. 30/08/2012 numac 2012029348 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Brevet van het hoger onderwijs van webdesigner » , gerangschikt op het niveau van het economisch hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type en van stelsel 1 type ministerieel besluit prom. 11/07/2012 pub. 25/09/2012 numac 2012029362 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Specialisatie van kaderlid van de non-profit sector » , gerangschikt op het niveau van het sociaal hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type en van stelsel 1 type ministerieel besluit prom. 11/07/2012 pub. 25/09/2012 numac 2012029363 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Bachelor tekenaar van mechanische en metaalconstructie » , gerangschikt op het niveau van het technisch hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type en van stelsel 1 type ministerieel besluit prom. 11/07/2012 pub. 18/09/2012 numac 2012029364 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Bachelor in de automobiel » , gerangschikt op het niveau van het technisch hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type en van stelsel 1 type ministerieel besluit prom. 11/07/2012 pub. 26/09/2012 numac 2012029368 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Specialisatie in fiscale wetenschappen » , gerangschikt op het niveau van het economisch hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type en van stelsel 1 type ministerieel besluit prom. 11/07/2012 pub. 18/09/2012 numac 2012029370 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Specialisatie in psychopathologie » , gerangschikt op het niveau van het paramedisch hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type en van stelsel 1 type ministerieel besluit prom. 11/07/2012 pub. 20/09/2012 numac 2012029374 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Specialisatie in gerontologie » , gerangschikt op het niveau van het sociaal hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type en van stelsel 1 type ministerieel besluit prom. 11/07/2012 pub. 07/09/2012 numac 2012029373 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Specialisatie van bemiddelaar » , gerangschikt op het niveau van het sociaal hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type en van stelsel 1 type ministerieel besluit prom. 11/07/2012 pub. 20/09/2012 numac 2012029376 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Specialisatie van gezondheidskaderlid » , gerangschikt op het niveau van het paramedisch hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type en van stelsel 1 type ministerieel besluit prom. 11/07/2012 pub. 26/09/2012 numac 2012029378 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Academische bachelor in de industriële wetenschappen » , gerangschikt op het niveau van het technisch hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type en van stelsel 1 type ministerieel besluit prom. 11/07/2012 pub. 20/09/2012 numac 2012029377 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Master in de stedenbouw en ruimtelijke ordening » , gerangschikt op het niveau van het technisch hoger onderwijs voor sociale promotie van het lange type en van stelsel 1 type ministerieel besluit prom. 11/07/2012 pub. 18/09/2012 numac 2012029383 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Specialisatie voor bemiddelaar in familiale systeemtherapie » , gerangschikt op het niveau van het sociaal hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type en van stelsel 1 type ministerieel besluit prom. 11/07/2012 pub. 25/09/2012 numac 2012029382 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Specialisatie in systeembemiddeling en sociale arbeid » , gerangschikt op het niveau van het sociaal hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type en van stelsel 1 type ministerieel besluit prom. 11/07/2012 pub. 08/01/2013 numac 2012207585 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02, 04, 31, 32 en 42 van organisatieafdelingen 09, 10, 16 en 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012
^