Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 2 juli 2012

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 02/07/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012022274 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vermindering van de termijnen waarover de erkende sociale secretariaten beschikken om bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid de aangiften te doen van hun aangeslotenen en om de bijdragen van de aangeslotenen te storten type koninklijk besluit prom. 02/07/2012 pub. 09/07/2012 numac 2012022276 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 23 van de programmawet van 22 juni 2012

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 02/07/2012 pub. 31/07/2012 numac 2012029300 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het refertedossier van de afdeling « Aanvullende opleiding van de leraren taalbadonderwijs gebarentaal » , gerangschikt op het niveau van het hoger pedagogisch onderwijs voor sociale promotie van het korte type en van stelsel 1 type ministerieel besluit prom. 02/07/2012 pub. 20/08/2012 numac 2012029331 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 29 augustus 2011 betreffende de begeleiding van leerlingen van type 4 tijdens de twee wekelijkse lestijden van lichamelijke en sportactiviteiten door het paramedisch personeel type ministerieel besluit prom. 02/07/2012 pub. 26/09/2012 numac 2012029398 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het « Athénée royal de Gembloux » ertoe wordt gemachtigd het taalbadonderwijs te organiseren type ministerieel besluit prom. 02/07/2012 pub. 09/10/2012 numac 2012205438 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het « Athénée royal de Saint-Ghislain » ertoe wordt gemachtigd het taalbadonderwijs te organiseren

erkenning

type erkenning prom. 02/07/2012 pub. 10/07/2012 numac 2012018289 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Beslissing van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten
^