Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 21 november 2011

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/11/2011 pub. 25/11/2011 numac 2011022411 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot vaststelling van het personeelsplan 2011 voor de Pensioendienst voor de Overheidssector type ministerieel besluit prom. 21/11/2011 pub. 01/12/2011 numac 2011024345 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 oktober 2008 tot benoeming van de leden van het Deontologisch Comité type ministerieel besluit prom. 21/11/2011 pub. 09/12/2011 numac 2011206084 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling van de criteria tot opneming van gedesoriënteerde bejaarde personen in een aangepaste eenheid voor de opvang en huisvesting van gedesoriënteerde bejaarde personen type ministerieel besluit prom. 21/11/2011 pub. 10/04/2013 numac 2013029253 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de rechtstreekse operator - plaatselijke bibliotheek van Courcelles
^