Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 16 november 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 16/11/2011 pub. 17/02/2012 numac 2012000080 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot invoeging van een artikel 74/9 in de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, inzake het verbod op het opsluiten van kinderen in gesloten centra

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 16/11/2011 pub. 04/01/2012 numac 2011012092 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 april 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 1996 betreffende de oprichting van het "Kompensatiefonds voor de arbeiders uit de brandstoffenhandel van de provincie Oost-Vlaanderen" (1) type koninklijk besluit prom. 16/11/2011 pub. 04/01/2012 numac 2011204935 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende de vastheid van betrekking en waarborg van inkomen type koninklijk besluit prom. 16/11/2011 pub. 20/12/2011 numac 2011205298 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende het brugpensioen vanaf 56 jaar type koninklijk besluit prom. 16/11/2011 pub. 20/12/2011 numac 2011205297 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de werkzekerheid type koninklijk besluit prom. 16/11/2011 pub. 04/01/2012 numac 2011205299 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 mei 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende het voltijds conventioneel brugpensioen vanaf 56 jaar type koninklijk besluit prom. 16/11/2011 pub. 04/01/2012 numac 2011205304 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 maart 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 oktober 2006 betreffende de tussenkomst in de kosten voor het behalen van het rijbewijs C en/of CE van de arbeiders in de subsector voor het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en de subsector voor goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 16/11/2011 pub. 04/01/2012 numac 2011205308 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de bijkomende opleidingsinspanningen type koninklijk besluit prom. 16/11/2011 pub. 04/01/2012 numac 2011205315 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de toekenning van aanvullende werkloosheidsuitkeringen aan arbeiders uit de bouwnijverheid type koninklijk besluit prom. 16/11/2011 pub. 04/01/2012 numac 2011205319 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende het brugpensioen ploegenarbeid type koninklijk besluit prom. 16/11/2011 pub. 04/01/2012 numac 2011205324 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de verlenging van de anticrisismaatregelen voor de sector van de beschutte werkplaatsen type koninklijk besluit prom. 16/11/2011 pub. 04/01/2012 numac 2011205328 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende het loonbarema jobstudenten type koninklijk besluit prom. 16/11/2011 pub. 04/01/2012 numac 2011205342 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende het brugpensioen vanaf 56 jaar type koninklijk besluit prom. 16/11/2011 pub. 04/01/2012 numac 2011205348 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 april 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende het conventioneel brugpensioen in de ondernemingen van de dagbladpers type koninklijk besluit prom. 16/11/2011 pub. 04/01/2012 numac 2011205346 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 16/11/2011 pub. 04/01/2012 numac 2011205349 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende het sectoraal akkoord 2011-2012 type koninklijk besluit prom. 16/11/2011 pub. 04/01/2012 numac 2011205352 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de uitrustingskledij levering, onderhoud en wassen van de arbeidskledij type koninklijk besluit prom. 16/11/2011 pub. 04/01/2012 numac 2011205366 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 mei 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het brugpensioen vanaf 58 jaar type koninklijk besluit prom. 16/11/2011 pub. 04/01/2012 numac 2011205376 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende de opleidings-CV type koninklijk besluit prom. 16/11/2011 pub. 04/01/2012 numac 2011205954 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, tot vaststelling, voor 2011, van de modaliteiten van toekenning en vereffening van de korting op de syndicale bijdrage type koninklijk besluit prom. 16/11/2011 pub. 12/01/2012 numac 2012024032 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 2.400 euro aan VZW « Centrale culturelle bruxelloise » betreffende haar activiteiten in het kader van het Brussels Intersyndicaal Sensibiliseringsnetwerk voor het Milieu type koninklijk besluit prom. 16/11/2011 pub. 12/01/2012 numac 2012024033 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 2000 euro aan VZW « Bien-être des salariés » betreffende haar activiteiten in het kader van het « Réseau intersyndical de Sensibilisation à l'Environnement » type koninklijk besluit prom. 16/11/2011 pub. 12/01/2012 numac 2012024034 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 2.400 euro aan VZW BRUZZLE betreffende haar activiteiten in het kader van het Brussels Intersyndicaal Sensibiliseringsnetwerk voor het Milieu type koninklijk besluit prom. 16/11/2011 pub. 17/01/2012 numac 2012024037 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 1.200 euro aan VZW « Bien être des Salariés » betreffende haar activiteiten in het kader van het Brussels Intersyndicaal Sensibiliseringsnetwerk voor het Milieu

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/11/2011 pub. 28/11/2011 numac 2011003384 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 oktober 2009 betreffende het accijnsstelsel van ethylalcohol en de uitvoeringsmodaliteiten betreffende de vrijstellingen inzake ethylalcohol en alcoholhoudende dranken type ministerieel besluit prom. 16/11/2011 pub. 12/12/2011 numac 2011007255 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de examencommissies voor de taalexamens voor de zittijd van december 2011-januari 2012 type ministerieel besluit prom. 16/11/2011 pub. 21/11/2011 numac 2011009760 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 februari 2011 houdende benoeming, verlenging mandaat en ontslag van leden van de Commissies van toezicht type ministerieel besluit prom. 16/11/2011 pub. 18/11/2011 numac 2011022396 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 16/11/2011 pub. 01/12/2011 numac 2011024339 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de O.R.L. type ministerieel besluit prom. 16/11/2011 pub. 03/01/2012 numac 2011029616 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de rechtstreekse operator - plaatselijke bibliotheek van Sint-Agatha-Berchem type ministerieel besluit prom. 16/11/2011 pub. 03/01/2012 numac 2011029615 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de rechtstreekse operator - plaatselijke bibliotheek van La Bruyère type ministerieel besluit prom. 16/11/2011 pub. 03/01/2012 numac 2011029614 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de rechtstreekse operator - plaatselijke bibliotheek van Hotton type ministerieel besluit prom. 16/11/2011 pub. 03/01/2012 numac 2011029618 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de rechtstreekse operator - plaatselijke bibliotheek van Ham-sur-Heure-Nalinnes type ministerieel besluit prom. 16/11/2011 pub. 28/02/2012 numac 2012201104 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02, 04, 05, 06, 31, 32, 41 en 42 van organisatieafdelingen 16 en 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011

overeenkomst

type overeenkomst prom. 16/11/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011022430 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, 5°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

erratum

type erratum prom. 16/11/2011 pub. 07/02/2012 numac 2012022045 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, 5°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Erratum
^