Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 8 november 2011

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/11/2011 pub. 14/12/2011 numac 2011029597 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Sociale Raad van de « Haute Ecole de Bruxelles » type ministerieel besluit prom. 08/11/2011 pub. 14/12/2011 numac 2011029596 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Sociale Raad van de Hogeschool Albert Jacquard type ministerieel besluit prom. 08/11/2011 pub. 14/12/2011 numac 2011029599 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Pedagogische Raad voor de Hogeschool Albert Jacquard type ministerieel besluit prom. 08/11/2011 pub. 03/01/2012 numac 2011029623 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de Pedagogische Raad van de « Haute Ecole de Bruxelles » type ministerieel besluit prom. 08/11/2011 pub. 21/11/2011 numac 2011204601 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot erkenning van een gedeelte van het grondgebied van de stad Doornik als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra
^