Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 17 augustus 2011

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/08/2011 pub. 19/10/2011 numac 2011003353 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit wijzigende het ministerieel besluit van 2 juni 2003 houdende aanduiding van de ambtenaren van de Administratie der douane en accijnzen om te worden bekleed met de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie type ministerieel besluit prom. 17/08/2011 pub. 26/08/2011 numac 2011035683 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot erkenning van centra voor rundvee ter uitvoering van artikel 35 en 59, § 2, van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010 type ministerieel besluit prom. 17/08/2011 pub. 26/08/2011 numac 2011035684 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot opheffing van de erkenning van centra voor rundvee ter uitvoering van artikel 59, § 2, van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de organisatie van de fokkerij van voor de landbouw nuttige huisdieren type ministerieel besluit prom. 17/08/2011 pub. 14/10/2011 numac 2011204888 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende erkenning van het O.C.M.W. Büllingen als inrichtende macht van twee noodopvangwoningen gelegen te 4760 Büllingen, Losheimergraben 1 en 2

omzendbrief

type omzendbrief prom. 17/08/2011 pub. 07/12/2011 numac 2011000748 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de veiligheids- en identificatiemarkering van de voertuigen van meer dan 2,5 ton, van de aanhangwagens met een totaal gewicht van meer dan 3,5 ton, van de opleggers, evenals van de containers die bestemd zijn voor de openbare brandweerdiensten. - Duitse vertaling
^