Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 9 maart 2011

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/03/2011 pub. 28/03/2011 numac 2011022110 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Departementale Raad van beroep van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid belast om kennis te nemen van de beroepen inzake evaluatie type ministerieel besluit prom. 09/03/2011 pub. 01/04/2011 numac 2011022111 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot aanwijzing of erkenning van de leden van de departementale Raad van Beroep van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid belast om kennis te nemen van de beroepen inzake evaluatie

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/03/2011 pub. 14/04/2011 numac 2011029208 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 juni 2009 tot aanstelling van de leden van de Commissie voor erkenning van de nuttige ervaring voor de leden van het onderwijzend personeel van het geheel van de domeinen van het secundair kunstonderwijs gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap
^