Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 2 september 2010

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 02/09/2010 pub. 29/09/2010 numac 2010022391 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling voor het jaar 2010 van de materie van het vergelijkend examen voor de selectie van de erkende kinesitherapeuten die het recht bekomen om verstrekkingen te verrichten die voorwerp kunnen zijn van een tussenkomst van de verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 02/09/2010 pub. 21/09/2010 numac 2010027202 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het erkende natuurreservaat « Ourthe orientale » te Gouvy

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/09/2010 pub. 24/09/2010 numac 2010031412 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende diverse bepalingen betreffende de exploitatie van en het toezicht op inrichtingen die bepaalde aan de REACH-verordening onderworpen stoffen als zodanig of in een mengsel gebruiken

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 02/09/2010 pub. 15/09/2010 numac 2010204709 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 december 2009 tot aanwijzing van de personeelsleden belast met de controle op de inrichtingen voor de huisvesting en de opvang van bejaarde personen type besluit van de waalse regering prom. 02/09/2010 pub. 14/09/2010 numac 2010204708 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van de weddeschaal van de gewestelijke ontvangers overeenkomstig artikel 1124-37 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie type besluit van de waalse regering prom. 02/09/2010 pub. 14/09/2010 numac 2010204785 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de verminderde prestaties om medische redenen

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 02/09/2010 pub. 18/02/2011 numac 2011031097 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2010/715 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot aanwijzing van het Gewestelijk Ondersteuningscentrum
^