Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 2 augustus 2010

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 02/08/2010 pub. 13/08/2010 numac 2010009699 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 juni 2010 houdende benoeming, verlenging mandaat en ontslag van leden van de Commissies van toezicht type ministerieel besluit prom. 02/08/2010 pub. 08/09/2010 numac 2010035647 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van het formulier bestemd voor de mededeling van boekhoudkundige gegevens door rederijen van vissersvaartuigen in het kader van het visserijbeleid van de Europese Unie

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/08/2010 pub. 14/09/2010 numac 2010029528 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 september 2008 tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het gewoon en buitengewoon vrij gesubsidieerd voorschools en lager onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/08/2010 pub. 14/09/2010 numac 2010029529 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 september 2008 houdende aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het vrij gesubsidieerd gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan, kunstsecundair onderwijs en secundair onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/08/2010 pub. 14/09/2010 numac 2010029530 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 september 2008 tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het officieel gesubsidieerd gewoon en buitengewoon secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan, kunstsecundair onderwijs en secundair onderwijs voor sociale promotie
^